درین سرای بی کسی اگر سری در آمدی
 هزار کــــــــــــــاروان دل ز هر دری در آمدی
 ز بس که بال زد دلم به سینه در هوای تـ♥ـو
 اگـــــــــــــــر دهان گشودمی کبوتری در آمدی
 سماع سرد بی غمـــــــــــان خمار ما نمی برد
 به ســــــــــان شعله کاشکی قلندری در آمدی
 خوشــــــــــــــــــا هوای آن حریف و آه آتشین او
 کـــــــه هر نفس ز سینه اش سمندری در آمدی
 یکی نبــــــــــــــــود ازین میان که تیر بر هدف زند
 دریغ اگر کمــــــــــــــــان کشی دلاوری در آمدی
 اگــــــر به قصد خون
مـ♡ـن نبود دست غم چرا
 از آستیــــــن عشق او چون خنجری در آمدی
 فروخلید در دلم غمی کــه نیست مرهمش
 اگــــــر نه خار او بدی به نشتری در آمدی
 شب سیاه  آینه ز عکس آرزو تهی ست
 چه بودی از پری رخی ز چادری در آمدی
 سرشک سایه یاوه شد درین کویر سوخته
  اگر زمانه خواستی چه گوهری در آمدیℳ

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ  درین سرای بی کسی اگر سری در آمدی
  هزار کــــــــــــــاروان دل ز هر دری در آمدی
  ز بس که بال زد دلم به سینه در هوای تـ♥ـو
  اگـــــــــــــــر دهان گشودمی کبوتری در آمدی
  سماع سرد بی غمـــــــــــان خمار ما نمی برد
  به ســــــــــان شعله کاشکی قلندری در آمدی
  خوشــــــــــــــــــا هوای آن حریف و آه آتشین او
  کـــــــه هر نفس ز سینه اش سمندری در آمدی
  یکی نبــــــــــــــــود ازین میان که تیر بر هدف زند
  دریغ اگر کمــــــــــــــــان کشی دلاوری در آمدی
  اگــــــر به قصد خون مـ♡ـن نبود دست غم چرا
  از آستیــــــن عشق او چون خنجری در آمدی
  فروخلید در دلم غمی کــه نیست مرهمش
  اگــــــر نه خار او بدی به نشتری در آمدی
  شب سیاه  آینه ز عکس آرزو تهی ست
  چه بودی از پری رخی ز چادری در آمدی
  سرشک سایه یاوه شد درین کویر سوخته
   اگر زمانه خواستی چه گوهری در آمدی
  
   
  
{هوشنگ ابتهاج}

[
سماع سرد]طبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، هوشنگ ابتهاج»سایه«،
برچسب ها: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : یکشنبه 28 خرداد 1396 | 16:07 | نویسنده : سعیـد | حضور♥