عشق بی ثمرLove Barren - فقط برای تـ♥ـوϻ عشق بی ثمرLove Barren - فقط برای تـ♥ـوϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

 اگر چه شمعی و از سوختن نپرهیزی
 نبینم ات که غریبانه اشک می ریزی..!
 هنوز غصۀ خود را به خنده پنهان کن..!
 بخند..! گر چه تـ♥ـو با خنده هم غم انگیزی
 خزان کجا ، تـ♥ـو کجا تک درخت مـ♡ـن..! باید
 چو برگ ریخته بر شاخه ها بیاویزی
 درخت ، فصل خزان هم درخت می ماند
 تـ♥ـو »پیش فصل« بهاری نه اینکه پاییزی
 تـ♥ـو را خدا به زمین هدیه داده ، چون باران
 که آسمان و زمین را به هم بیآمیزی
 خدا دلش نمی آمد که از تـ♥ـو جان گیرد
 و گرنه از دگران کم نداشتی چیزیϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ


  اگر چه شمعی و از سوختن نپرهیزی
  نبینم ات که غریبانه اشک می ریزی..!
  هنوز غصۀ خود را به خنده پنهان کن..!
  بخند..! گر چه تـ♥ـو با خنده هم غم انگیزی
  خزان کجا ، تـ♥ـو کجا تک درخت مـ♡ـن..! باید
  چو برگ ریخته بر شاخه ها بیاویزی
  درخت ، فصل خزان هم درخت می ماند
  تـ♥ـو »پیش فصل« بهاری نه اینکه پاییزی
  تـ♥ـو را خدا به زمین هدیه داده ، چون باران
  که آسمان و زمین را به هم بیآمیزی
  خدا دلش نمی آمد که از تـ♥ـو جان گیرد
  و گرنه از دگران کم نداشتی چیزی
  
   
  {فاضل نظری}

[
تـ♥ـو »پیش فصل« بهاری نه اینکه پاییزی]
موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فاضل نظری، برچسب : فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعر برای تـ♥ـو، دنبالک : ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ سه شنبه 9 آذر 1395 ] [ 15:22 ] [ سعیـد ]