عشق بی ثمرLove Barren - فقط برای تـ♥ـوϻ عشق بی ثمرLove Barren - فقط برای تـ♥ـوϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

 خاک نشین ره میخانه ام
 خانه خراب دل دیوانه ام
 
 زان که به میخانه به جز یار نیست
 کشمکش صفحه و زنّار نیست
 
 هرچه در آنجاست بُوَد در خروش
 جام مِی و مِی زده و مِی فروش
 
 حسرت بگذشته و آینده نیست
 جز به ره عشق کسی بنده نیست
 
 ای که به دام تـ♥ـو اسیرم اسیر
 لذت دیوانگی از مـ♡ـن مگیر
 
 بنده عشقم کن و نامم بده
 خاک رهم ساز و مقامم بدهϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ


  خاک نشین ره میخانه ام
  خانه خراب دل دیوانه ام
  
  زان که به میخانه به جز یار نیست
  کشمکش صفحه و زنّار نیست
  
  هرچه در آنجاست بُوَد در خروش
  جام مِی و مِی زده و مِی فروش
  
  حسرت بگذشته و آینده نیست
  جز به ره عشق کسی بنده نیست
  
  ای که به دام تـ♥ـو اسیرم اسیر
  لذت دیوانگی از مـ♡ـن مگیر
  
  بنده عشقم کن و نامم بده
  خاک رهم ساز و مقامم بده
  
  
{هما میرافشار}

[
بنده عشقم کن]
موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، هما میرافشار، برچسب : فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعر برای تـ♥ـو، دنبالک : ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ دوشنبه 3 آبان 1395 ] [ 10:34 ] [ سعیـد ]