ســــلـــام مـ♡ـن بـــه مــحـرم ، مـحـرم گــــل زهــرا
 بـــه لـطـمـه هــاے ملـائـک بــه مـــاتــم گــــل زهــرا
 ســلـام مـ♡ـن بـه مـحـرم بـه تشنـگے عجیبش
 بــه بــوے سـیــب زمـیـنِ غــم و حــسیـن غریـبش
 سـلـام مـ♡ـن بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدے
 بـه چـشـم کاسه ے خون وبه شال ماتم مـهـدے
 ســـلــام مـ♡ـن بـــه مــحـرم بــه کــربــلـا و جـلالــش
 بـــه لـحـظــه هــاے پــر از حزن غرق درد و ملامش
 ســـلــام مـ♡ـن بــه مــحــرم بــه حـال خستـه زیـنـب
 بـــــــه بــــــے نــهـــایــــت داغ دل شــکـــسـتـــه زیــنــب
 ســلــام مـ♡ـن بـه مـحـرم بـه دسـت ومشک ابوالفضل
 بــــــــه نــــا امـیـــدے ســقـــا بـــــه ســوز اشــک ابـوالـفـضـل
 ســـلــام مـ♡ـن بــــــه مــحـــرم بـــــه قـــد و قــــامــت اکـــبـــر
 بـــــــــه کــــــــام خــشـک اذان گــــــوے زیـــر نــیـزه و خـنـجــر
 ســلــام مـ♡ـن بـــه مــحــرم بــــه دســـت و بـــــازوے قـــاســم
 بــــــه شـوق شـهـد شـهـادت حـنــــاے گــیــســوے قــــاســم
 ســـلــام مـ♡ـن بـــــه مــحـــرم بــــه گـــاهـــواره ے اصــغــر
 بـــــه اشـک خـجـلـت شــاه و گـــلـــوے پــــاره ے اصــغــر
 ســـلــام مـ♡ـن بــــه مــحـــرم بــــه اضــطـــراب ســکــیـــنــه
 بــــه آن مــلــیــکــه، کـــه رویـش نـدیـده چـشـم مـدیـنــه
 ســـلــام مـ♡ـن بـــه مــحــرم بـــه عـــا شـقـے زهــیــرش
 بــــــه بــــاز گــشــتــن حُـــر و عـروج خــتــم بــه خـیــرش
 ســلــام مـ♡ـن بــه مـحـرم بــه مسـلـم و بـه حـبـیـبش
 بـــه رو سپـیـدے جــوُن و بــه بـوے عـطر عجیـبـش
 ســلــام مـ♡ـن بــه مـحـرم بــه زنگ مـحـمـل زیـنـب
 بــــه پــــاره ، پـــــاره تـــن بــــے ســر مــقــابــل زیـنـب
 ســلــام مـ♡ـن بــه محـرم به شـور و حـال عیـانـش
 سـلـام مـ♡ـن بـه حسـیـن و بـه اشک سینه زنـانش 

فرارسیدن ایام محرم و عزای امام حسین (ع) تسلیت باد

فقط برای تـ♥ـوϻ

برچسب ها: اشعار مذهبی، Moharam95،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : دوشنبه 12 مهر 1395 | 10:09 | نویسنده : سعیـد | حضور♥
نمایش نظرات 1 تا 30