وفا نكردے و كردم، خطا ندیدے و دیدم
 شكستے و نشكستم، بُریدے و نبریدم
 اگر ز خلق ملامت، و گر ز كرده ندامت
 كشیدم از تـ♥ـو كشیدم، شنیدم از تـ♥ـو شنیدم
 وفا نكردے و كردم، خطا ندیدے و دیدم
 شكستے و نشكستم، بُریدے و نبریدم
 اگر ز خلق ملامت، و گر ز كرده ندامت
 كشیدم از تـ♥ـو كشیدم، شنیدم از تـ♥ـو شنیدم
 كے ام، شكوفه اشكے كه در هواے تـ♥ـو هر شب
 ز چشم ناله شكفتم، به روے شكوه دویدم
 مرا نصیب غم آمد، به شادے همه عالم
 چرا كه از همه عالم، محبت تـ♥ـو گزیدم
 چو شمع خنده نكردے ، مگر به روز سیاهم
 چو بخت جلوه نكردے ، مگر ز موے سپیدم
 بجز وفا و عنایت، نماند در همه عالم
 ندامتے كه نبردم، ملامتے كه ندیدم
 نبود از تـ♥ـو گریزے چنین كه بار غم دل
 ز دست شكوه گرفتم، بدوش ناله كشیدم
 جوانے ام به سمند شتاب مے شد و از پے
 چو گرد در قدم او، دویدم و نرسیدم
 به روے بخت ز دیده، ز چهر عمر به گردون
 گهے چو اشك نشستم، گهے چو رنگ پریدم
 وفا نكردے و كردم، بسر نبردے و بردم
 ثبات عهد مرا دیدے ای فروغ امیدمϻ؟

فقط برای تـ♥ـوϻ  وفا نكردے و كردم، خطا ندیدے و دیدم
  شكستے و نشكستم، بُریدے و نبریدم
  اگر ز خلق ملامت، و گر ز كرده ندامت
  كشیدم از تـ♥ـو كشیدم، شنیدم از تـ♥ـو شنیدم
  وفا نكردے و كردم، خطا ندیدے و دیدم
  شكستے و نشكستم، بُریدے و نبریدم
  اگر ز خلق ملامت، و گر ز كرده ندامت
  كشیدم از تـ♥ـو كشیدم، شنیدم از تـ♥ـو شنیدم
  كے ام، شكوفه اشكے كه در هواے تـ♥ـو هر شب
  ز چشم ناله شكفتم، به روے شكوه دویدم
  مرا نصیب غم آمد، به شادے همه عالم
  چرا كه از همه عالم، محبت تـ♥ـو گزیدم
  چو شمع خنده نكردے ، مگر به روز سیاهم
  چو بخت جلوه نكردے ، مگر ز موے سپیدم
  بجز وفا و عنایت، نماند در همه عالم
  ندامتے كه نبردم، ملامتے كه ندیدم
  نبود از تـ♥ـو گریزے چنین كه بار غم دل
  ز دست شكوه گرفتم، بدوش ناله كشیدم
  جوانے ام به سمند شتاب مے شد و از پے
  چو گرد در قدم او، دویدم و نرسیدم
  به روے بخت ز دیده، ز چهر عمر به گردون
  گهے چو اشك نشستم، گهے چو رنگ پریدم
  وفا نكردے و كردم، بسر نبردے و بردم
  ثبات عهد مرا دیدے ای فروغ امیدم..؟ 
  
  
{مهرداد اوستا}

[
وفا نكردے و كردم، خطا ندیدے و دیدم]

 مهرداد اوستا چرا شعر "وفا نكردی و كردم، خطا ندیدی و دیدم" را سرود؟!


 مهرداد اوستا در جوانے عاشق دخترے شده و قرار ازدواج مے گذارند.
 دختر جوان به دلیل رفت و آمد هایے که به دربار شاه داشته ، پس از مدتے مورد توجه شاه قرار گرفته و شاه به او پیشنهاد ازدواج مے دهد.
 دوستان نزدیک اوستا که از این جریان باخبر مے شوند، به هر نحوے که اوستا متوجه خیانت نامزدش نشود سعے مے کنند عقیده ے او را در ادامه ے ارتباط با نامزدش تغییر دهند .
 ولے اوستا به هیچ وجه حاضر به بر هم زدن نامزدے و قول خود نمے شود .
 تا اینکه یک روز مهرداد اوستا به همراه دوستانش ، نامزد خود را در لباسے که هدیه اے از اوستا بوده ، در حال سوار شدن بر خودروے مخصوص دربار مے بیند...
 مهرداد اوستا ماه ها دچار افسردگے شده و تبدیل به انسانے ساکت و کم حرف مے شود.
 سالها بعد از پیروزے انقلاب ، وقتے شاه از دنیا مے رود ، زن هاے شاه از ترس فرح ، هر کدام به کشورے مے روند و نامزد اوستا به فرانسه .
 
 در همان روزها ، نامزد اوستا به یاد عشق دیرین خود افتاده و دچار عذاب وجدان مے شود .
 و در نامه اے از مهرداد اوستا مے خواهد که او را ببخشد.
 
 اوستا نیز در پاسخ نامه ے او تنها این شعر را مے سراید.طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، مهرداد اوستا،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : شنبه 10 مهر 1395 | 10:03 | نویسنده : سعیـد | حضور♥
نمایش نظرات 1 تا 30