عشق تـ♥ـو یعنے تمام زندگے حس کردنے ست
 عطر شب بو، ابر، باران، یاسمن بوییدنے ست
 عشق تـ♥ـو یعنے عبادت ،سجده و حمد خدا
 یعنے الطاف خدایم بر سرم باریدنے ست
 او تـ♥ـو را با بند بند جان
مـ♡ـن آمیخته
 عشق تـ♥ـو یعنے کتاب آفرینش خواندنے ست
 عشق تـ♥ـو یعنے صداے ضربه هاے نبض
مـ♡ـن
 تا بمانم خواهش تـ♥ـو در وجودم ماندنے ست
 عشق تـ♥ـو یعنے وصال موج و ساحل دم به دم
 موج بے آرامشم
مـ♡ـن ساحلت بوسیدنے ست     
 عشق تـ♥ـو یعنے بهشت آرزو آغوش تـ♥ـوست
 جام نوشین لبانت تا ابد نوشیدنے ستϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  عشق تـ♥ـو یعنے تمام زندگے حس کردنے ست
  عطر شب بو، ابر، باران، یاسمن بوییدنے ست
  عشق تـ♥ـو یعنے عبادت ،سجده و حمد خدا
  یعنے الطاف خدایم بر سرم باریدنے ست
  او تـ♥ـو را با بند بند جان مـ♡ـن آمیخته
  عشق تـ♥ـو یعنے کتاب آفرینش خواندنے ست
  عشق تـ♥ـو یعنے صداے ضربه هاے نبض مـ♡ـن
  تا بمانم خواهش تـ♥ـو در وجودم ماندنے ست
  عشق تـ♥ـو یعنے وصال موج و ساحل دم به دم
  موج بے آرامشم مـ♡ـن ساحلت بوسیدنے ست     
  عشق تـ♥ـو یعنے بهشت آرزو آغوش تـ♥ـوست
  جام نوشین لبانت تا ابد نوشیدنے ست
  
   
{فرزانه کوتے}

[
عشق تـ♥ـو]

بامداد عاشقیطبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فرزانه(پری)کوتی،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1395 | 13:30 | نویسنده : سعیـد | حضور♥
نمایش نظرات 1 تا 30