عشق بی ثمرLove Barren
عشق بی ثمرLove Barren - فقط برای تـ♥ـوϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

 اے مهربان تر از برگ در بوسه هاے باران
 بیدارے ستـــــاره در چشم جویباران
 آیینه نگــاهت پیوند صبح و ساحل
 لبخند گاهگـاهت صبح ستاره باران
 باز آ که در هوایـت خاموشے جنونم
 فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران
 اے جویبار جار
ے..! زین سایه برگ مگریز
 کاینگونه فرصت از کف دادند بیشمــاران
 گفتے به روزگــــــارے مهرے نشسته گفتم
 بیرون نمے توان کرد حتے به روزگــــــــاران
 بیگانگے ز حد رفت اے آشنــــــــــــا مپرهیز
 زین عاشق پشیمان سرخیل شرمســـــــــــاران
 پیش از
مـ♡ـن و تـ♥ـو بسیار بودند و نقش بستند
 دیوار زندگے را زینگونه یادگـــــــــــــــــاران
 این نغمه محبت، بعد از
مـ♡ـن و تـ♥ـو ماند
 تا در زمانـــــــه باقیست آواز باد و بارانϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  اے مهربان تر از برگ در بوسه هاے باران
  بیدارے ستـــــاره در چشم جویباران
  آیینه نگــاهت پیوند صبح و ساحل
  لبخند گاهگـاهت صبح ستاره باران
  باز آ که در هوایـت خاموشے جنونم
  فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران
  اے جویبار جارے..! زین سایه برگ مگریز
  کاینگونه فرصت از کف دادند بیشمــاران
  گفتے به روزگــــــارے مهرے نشسته گفتم
  بیرون نمے توان کرد حتے به روزگــــــــاران
  بیگانگے ز حد رفت اے آشنــــــــــــا مپرهیز
  زین عاشق پشیمان سرخیل شرمســـــــــــاران
  پیش از مـ♡ـن و تـ♥ـو بسیار بودند و نقش بستند
  دیوار زندگے را زینگونه یادگـــــــــــــــــاران
  این نغمه محبت، بعد از مـ♡ـن و تـ♥ـو ماند
  تا در زمانـــــــه باقیست آواز باد و باران
  
  
{محمدرضا شفیعے کدکنے}

[
اے مهربان تر از برگ در بوسه هاے باران]
موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، محمدرضا شفیعی کدکنی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ یکشنبه 4 مهر 1395 ] [ 09:29 ] [ سعیـد ϻ ]