مرا خود با تـ♥ـو چیزے در میــان هست
 و گـــــــر نه روے زیبا در جهان هست
 وجودے دارم از مهرت گــــــــــدازان
 وجودم رفت و مهرت همچنـان هست
 مبر ظن کــــــز سرم سوداے عشقت
 رود تـــــا بر زمینم استخوان هست
 اگــــــــــر پیشم نشینے دل نشانے
 و گر غایب شوے در دل نشان هست
 به گفتن راست نایــد شرح حسنت
 ولیکن گفت خواهم تـا زبان هست
 ندانم قامتست آن یــــــا قیامت
 که م
ے گوید چنین سرو روان هست
 توان گفتن بـــــــه مه مانے ولے ماه
 نپندارم چنین شیرین دهــــان هست
 بجز پیشت نخواهم سر نهــــــــــادن
 اگر بالین نباشد آستــــــــــــان هست
 برو سعدے کــــــــــــه کوے وصل جانان
 نه بازاریست کـــــــــان جا قدر جان هستϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  مرا خود با تـ♥ـو چیزے در میــان هست
  و گـــــــر نه روے زیبا در جهان هست
  وجودے دارم از مهرت گــــــــــدازان
  وجودم رفت و مهرت همچنـان هست
  مبر ظن کــــــز سرم سوداے عشقت
  رود تـــــا بر زمینم استخوان هست
  اگــــــــــر پیشم نشینے دل نشانے
  و گر غایب شوے در دل نشان هست
  به گفتن راست نایــد شرح حسنت
  ولیکن گفت خواهم تـا زبان هست
  ندانم قامتست آن یــــــا قیامت
  که مے گوید چنین سرو روان هست
  توان گفتن بـــــــه مه مانے ولے ماه
  نپندارم چنین شیرین دهــــان هست
  بجز پیشت نخواهم سر نهــــــــــادن
  اگر بالین نباشد آستــــــــــــان هست
  برو سعدے کــــــــــــه کوے وصل جانان
  نه بازاریست کـــــــــان جا قدر جان هست
  
  
{سعدے}

[
مرا خود با تـ♥ـو چیزے در میــان هست]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، سعدی،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : شنبه 3 مهر 1395 | 10:14 | نویسنده : سعیـد | حضور♥