عشق بی ثمرLove Barren
عشق بی ثمرLove Barren - فقط برای تـ♥ـوϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

 اے خریدار دل شیداے مـ♡ـن
 اولیــن و آخریــــن رویاے
مـ♡ـن
 اے که شد آغوش
مـ♡ـن نایاب تـ♥ـو
 اے همه ابیات
مـ♡ـن بے تاب تـ♥ـو
 شاه بیت شعر نـــــــاب عاشقے
 اے شمیمت عطـــــــــر خوب رازقے
 شعر
مـ♡ـن هر شب ز تـ♥ـو بے خواب شد
 واژه بر اوصاف تـ♥ـو کمیاب شد
 کار اشعارم به غم پیوستن است
 آسمـان شعر
مـ♡ـن آبستـن است
 آذرخش ابرے چشمــــــان
مـ♡ـن
 اے تهے از دست تـ♥ـو دستان
مـ♡ـن
 هر زمان از عشق تـ♥ـو دل یاد کرد
 در سکوتے بے صدا فریـــــاد کرد
 کاش رسم خویش بر هم میزدے
 دل به دریاے دل
مـ♡ـن مے زدےϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  اے خریدار دل شیداے مـ♡ـن
  اولیــن و آخریــــن رویاے مـ♡ـن
  اے که شد آغوش مـ♡ـن نایاب تـ♥ـو
  اے همه ابیات مـ♡ـن بے تاب تـ♥ـو
  شاه بیت شعر نـــــــاب عاشقے
  اے شمیمت عطـــــــــر خوب رازقے
  شعر مـ♡ـن هر شب ز تـ♥ـو بے خواب شد
  واژه بر اوصاف تـ♥ـو کمیاب شد
  کار اشعارم به غم پیوستن است
  آسمـان شعر مـ♡ـن آبستـن است
  آذرخش ابرے چشمــــــان مـ♡ـن
  اے تهے از دست تـ♥ـو دستان مـ♡ـن
  هر زمان از عشق تـ♥ـو دل یاد کرد
  در سکوتے بے صدا فریـــــاد کرد
  کاش رسم خویش بر هم میزدے
  دل به دریاے دل مـ♡ـن مے زدے
  

{فرزانه کوتے}

[
عطر خوب رازقے]

وبلاگ: بامداد عاشقی
موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فرزانه کوتی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ جمعه 2 مهر 1395 ] [ 09:21 ] [ سعیـد ϻ ]