عشق بی ثمرLove Barren
عشق بی ثمرLove Barren - فقط برای تـ♥ـوϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

 روز و شب خون جگر مے خورم از درد جدایے
 ناگوار است به
مـ♡ـن زندگے ، اے مرگ کجایے..!
 چون به پایان نرسد محنت هجر از شب وصلم
 کاش از مرگ به پایان رسدم روز جدایے
 چارهٔ درد جدایے تـ♥ـویے اے مرگ چه باشد
 اگر از کار فرو بستهٔ
مـ♡ـن عقده گشایے
 هر شبم وعده دهے کآیم و
مـ♡ـن در سر راهت
 تا سحر چشم به ره مانم و دانم که نیایے
 که گذارد که به خلوتگه آن شاه برآیم
 
مـ♡ـن که در کوچهٔ او ره ندهندم به گدایے
 ربط ما و تـ♥ـو نهان تا به کے از بیم رقیبان
 گو بداند همه کس ما ز تـ♥ـوییم و تـ♥ـو ز مایے
 بستهٔ کاکل و زلف تـ♥ـو بود هاتف و خواهد
 نه از آن قید خلاصے نه ازین دام رهایےϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  روز و شب خون جگر مے خورم از درد جدایے
  ناگوار است به مـ♡ـن زندگے ، اے مرگ کجایے..!
  چون به پایان نرسد محنت هجر از شب وصلم
  کاش از مرگ به پایان رسدم روز جدایے
  چارهٔ درد جدایے تـ♥ـویے اے مرگ چه باشد
  اگر از کار فرو بستهٔ مـ♡ـن عقده گشایے
  هر شبم وعده دهے کآیم و مـ♡ـن در سر راهت
  تا سحر چشم به ره مانم و دانم که نیایے
  که گذارد که به خلوتگه آن شاه برآیم
  مـ♡ـن که در کوچهٔ او ره ندهندم به گدایے
  ربط ما و تـ♥ـو نهان تا به کے از بیم رقیبان
  گو بداند همه کس ما ز تـ♥ـوییم و تـ♥ـو ز مایے
  بستهٔ کاکل و زلف تـ♥ـو بود هاتف و خواهد
  نه از آن قید خلاصے نه ازین دام رهایے
  
  
 {هاتف اصفهانے}

[
درد جدایے]
موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، هاتف اصفهانی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ پنجشنبه 1 مهر 1395 ] [ 08:33 ] [ سعیـد ϻ ]