عشق بی ثمرLove Barren
عشق بی ثمرLove Barren - فقط برای تـ♥ـوϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

  دیرے ست که از روے دل آراے تـ♥ـو دوریم
  محتاج بیان نیست که مشتاق حضوریم
  تاریک و تهے پشت و پس اینه ماندیم
  هر چند که همسایه ے آن چشمه ے نوریم
  خورشید کجا تابد از این دامگه مرگ
 باطل به امید سحرے زین شب گوریم
  زین قصه ے پر غصه عجب نیست شکستن
 هر چند که با حوصله ے سنگ صبوریم
  گنجے ست غم عشق که در زیر سرماست
  زارے مکن اے دوست اگر بے زر و زوریم
  با همت والا که برد منت فردوس..؟
 از حور چه گویے که نه از اهل قصوریم
  او پیل دمانے ست که پرواے کسش نیست
  ماییم که در پاے وے افتاده چو موریم
  آن روشن گویا به دل سوخته ے ماست
  اے سایه..! چرا در طلب آتش طوریمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ


   دیرے ست که از روے دل آراے تـ♥ـو دوریم
   محتاج بیان نیست که مشتاق حضوریم
   تاریک و تهے پشت و پس اینه ماندیم
   هر چند که همسایه ے آن چشمه ے نوریم
   خورشید کجا تابد از این دامگه مرگ
  باطل به امید سحرے زین شب گوریم
   زین قصه ے پر غصه عجب نیست شکستن
  هر چند که با حوصله ے سنگ صبوریم
   گنجے ست غم عشق که در زیر سرماست
   زارے مکن اے دوست اگر بے زر و زوریم
   با همت والا که برد منت فردوس..؟
  از حور چه گویے که نه از اهل قصوریم
   او پیل دمانے ست که پرواے کسش نیست
   ماییم که در پاے وے افتاده چو موریم
   آن روشن گویا به دل سوخته ے ماست
   اے سایه..! چرا در طلب آتش طوریم
   
  {هوشنگ ابتهاج}

[
روشن گویا]
موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، هوشنگ ابتهاج»سایه«، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ یکشنبه 28 شهریور 1395 ] [ 10:14 ] [ سعیـد ϻ ]