عشق بی ثمرLove Barren
ℒ☺ṽℯ ℬ@яяεᾔ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ما گشته ایم،نیست،تـ♥ـو هم جستجو نکن
 آن روزها گذشت،دگر آرزو مکن
 دیگر سراغ خاطره هاے مرا مگیر
 خاکستر گداخته را زیر و رو مکن
 در چشم دیگران منشین در کنار
مـ♡ـن
 ما را در این مقایسه بے آبرو مکن..!
 راز
مـ♡ـن است غنچه ے لبهاے سرخ تـ♥ـو
 راز مرا براے کسے باز گو مکن..!
 دیدار ما تصور یک بے نهایت است
 با یکدگر دو آینه را رو به رو مکنϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ ما گشته ایم،نیست،تـ♥ـو هم جستجو نکن
  آن روزها گذشت،دگر آرزو مکن
  دیگر سراغ خاطره هاے مرا مگیر
  خاکستر گداخته را زیر و رو مکن
  در چشم دیگران منشین در کنار مـ♡ـن
  ما را در این مقایسه بے آبرو مکن..!
  راز مـ♡ـن است غنچه ے لبهاے سرخ تـ♥ـو
  راز مرا براے کسے باز گو مکن..!
  دیدار ما تصور یک بے نهایت است
  با یکدگر دو آینه را رو به رو مکن..!
  
   
{فاضل نظرے}

[
ما گشته ایم،نیست]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فاضل نظری،
برچسب ها:فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 09:20 توسط سعیـد : حضور♥()

Design By : Bia2skin.ir