فقط یک پلک با مـ♡ـن باش ، نمے خوام از کسے کم شے
 ازت تصویر مے گیرم ، که رویاے یه قرن ام شے
 فقط یک پلک با
مـ♡ـن باش ، بگم سرتاسرش بودے
 به قلبم حمله کن یک بار ، بگم تا آخرش بودے
 نمے شے عشق ثابت
 پس بیا و اتفاقے باش
 یه فصلو که نمے مونے
 تو یک لحظه اقاقے باش
 نمیشه با تـ♥ـو که خوبے
 به ظاهر هم کمے بد شد
 به آدمهاے شهرت هم
 علاقه مند باید شد
 فقط یک پلک با
مـ♡ـن باش
 فقط یک پلک با
مـ♡ـن باش
 دارم یه قصه مے سازم ، از این تنهایے بے تـ♥ـو
 بیا بشکن روایت رو ، تو نقش تازه وارد شو
 کجاے نقطه پایان مے خواے تو فال من باشے
 نخواستم بگذرم از تـ♥ـو ، که تـ♥ـو دنبال
مـ♡ـن باشے
 اگه قلبت یه جا دیگه ست
 با چشمات صحنه سازے کن
 اگه دیدے نمے تونے
 توے دو نقش بازے کن
 نمے شے عشق ثابت
 پس بیا و اتفاقے باش
 یه فصلو که نمے مونے
 تو یک لحظه اقاقے باش
 نمیشه با تـ♥ـو که خوبے
 به ظاهر هم کمے بد شد
 به آدمهاے شهرت هم
 علاقه مند باید شد
 فقط یک پلک با 
مـ♡ـن باش
 فقط یک پلک با
مـ♡ـن باشϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
  فقط یک پلک با مـ♡ـن باش ، نمے خوام از کسے کم شے
  ازت تصویر مے گیرم ، که رویاے یه قرن ام شے
  فقط یک پلک با مـ♡ـن باش ، بگم سرتاسرش بودے
  به قلبم حمله کن یک بار ، بگم تا آخرش بودے
  نمے شے عشق ثابت
  پس بیا و اتفاقے باش
  یه فصلو که نمے مونے
  تو یک لحظه اقاقے باش
  نمیشه با تـ♥ـو که خوبے
  به ظاهر هم کمے بد شد
  به آدمهاے شهرت هم
  علاقه مند باید شد
  فقط یک پلک با مـ♡ـن باش
  فقط یک پلک با مـ♡ـن باش
  دارم یه قصه مے سازم ، از این تنهایے بے تـ♥ـو
  بیا بشکن روایت رو ، تو نقش تازه وارد شو
  کجاے نقطه پایان مے خواے تو فال من باشے
  نخواستم بگذرم از تـ♥ـو ، که تـ♥ـو دنبال مـ♡ـن باشے
  اگه قلبت یه جا دیگه ست
  با چشمات صحنه سازے کن
  اگه دیدے نمے تونے
  توے دو نقش بازے کن
  نمے شے عشق ثابت
  پس بیا و اتفاقے باش
  یه فصلو که نمے مونے
  تو یک لحظه اقاقے باش
  نمیشه با تـ♥ـو که خوبے
  به ظاهر هم کمے بد شد
  به آدمهاے شهرت هم
  علاقه مند باید شد
  فقط یک پلک با مـ♡ـن باش
  فقط یک پلک با مـ♡ـن باش
  
{افشین مقدم}

[
فقط یک پلک با مـ♡ـن باش]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، افشین مقدم،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، ابی،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : سه شنبه 23 شهریور 1395 | 11:07 | نویسنده : سعیـد | حضور♥
نمایش نظرات 1 تا 30