آمده‌ام کـــه سر نهم عشق تـ♥ـو را به سر برم
 ور تـ♥ـو بگوییم کـــه نے نے شکنم شکر برم
 آمده‌ام چو عقل و جان از همه دیده‌ها نهان
 تا سوے جان و دیدگان مشعله نظر برم
 آمده‌ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم
 آمده‌ام کـــه زر برم زر نبرم خبر برم
 گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن
 گر ز سرم کلـــه برد
مـ♡ـن ز میان کمر برم
 اوست نشسته در نظر
مـ♡ـن به کجا نظر کنم
 اوست گرفته شهر دل
مـ♡ـن به کجا سفر برم
 آنک ز زخم تیر او کوه شکــــــاف مے کند
 پیش گشـــــــاد تیر او واے اگر سپر برم
 گفتم آفتــــاب را گر ببرے تـ♥ـو تاب خود
 تاب تـ♥ـو را چو تب کنــد گفت بلے اگر برم
 آنک ز تاب روے او نور صفـــــــا به دل کشد
 و آنک ز جوے حسن او آب سوے جگـــــر برم
 در هوس خیال او همچو خیــــــــــال گشته‌ام
 وز سر رشک نــــــام او نــــــــــام رخ قمر برم
 این غزلم جواب آن باده کــــه داشت پیش
مـ♡ـن
 گفت بخور نم
ے خورے پیش کسے دگـــــــــــر برمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  آمده‌ام کـــه سر نهم عشق تـ♥ـو را به سر برم
  ور تـ♥ـو بگوییم کـــه نے نے شکنم شکر برم
  آمده‌ام چو عقل و جان از همه دیده‌ها نهان
  تا سوے جان و دیدگان مشعله نظر برم
  آمده‌ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم
  آمده‌ام کـــه زر برم زر نبرم خبر برم
  گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن
  گر ز سرم کلـــه برد مـ♡ـن ز میان کمر برم
  اوست نشسته در نظر مـ♡ـن به کجا نظر کنم
  اوست گرفته شهر دل مـ♡ـن به کجا سفر برم
  آنک ز زخم تیر او کوه شکــــــاف مے کند
  پیش گشـــــــاد تیر او واے اگر سپر برم
  گفتم آفتــــاب را گر ببرے تـ♥ـو تاب خود
  تاب تـ♥ـو را چو تب کنــد گفت بلے اگر برم
  آنک ز تاب روے او نور صفـــــــا به دل کشد
  و آنک ز جوے حسن او آب سوے جگـــــر برم
  در هوس خیال او همچو خیــــــــــال گشته‌ام
  وز سر رشک نــــــام او نــــــــــام رخ قمر برم
  این غزلم جواب آن باده کــــه داشت پیش مـ♡ـن
  گفت بخور نمے خورے پیش کسے دگـــــــــــر برم
  
  
{مولانا}

[
آمده‌ام که سر نهم]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، مولانــ ـــا،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : جمعه 19 شهریور 1395 | 10:01 | نویسنده : سعیـد | حضور♥