گر از تـ♥ـو خبر نیست به دل ، بے خبرے هست
 ور دل طلبد ، مست
ےِ چشم دگرے هست
 
مـ♡ـن پاکتر از برگ گلم ، ورنه تـ♥ـو دانے
 هر گوشه گلے هست ، نسیم سحرے هست
 زلفان بلندم شده چون عمر وفایت
 آشفته نسازد اگر ، آشفته سرے هست
 بیگانه ام از حرف نگاه و سخن عشق
 گر ، دیده بخواهد نگهم را شررے هست
 ترسم ببرم نام ترا اے همه جایے
 زیرا که خدا هست و به آهے اثرے هست
 مے میچکد از گوشه پیمانه و بینم
 از اشک پر افسون تـ♥ـو هم پاکترے هست
 
مـ♡ـن کنج قفس خوشترم از دامن صحرا
 بیگانه بدان ورنه مرا بال و پرے هست
 بر بال
مـ♡ـن از دست محبت نخورد سنگ
 گر مرغ لب بام شوم ، رهگذرے هست
 دل همچو صدف لب نگشاید دگر اے دوست
 تا خلق ندانند که در آن گهرے هست
 غم نیست اگر زنگ دلم اشک نشوید
 گر چشم ترے نیست مرا ، شعر ترے هست
 باکم نبود ، گر گل عشقم ، شده پر پر
 در سینه دلے هست ، که در آن خبرے هست
 عرفے سخن نغز تـ♥ـو پاینده که گفتے ؛
 »تا ریشه در آب است امید ثمرے هستϻ«

فقط برای تـ♥ـوϻ  گر از تـ♥ـو خبر نیست به دل ، بے خبرے هست
  ور دل طلبد ، مستےِ چشم دگرے هست
  مـ♡ـن پاکتر از برگ گلم ، ورنه تـ♥ـو دانے
  هر گوشه گلے هست ، نسیم سحرے هست
  زلفان بلندم شده چون عمر وفایت
  آشفته نسازد اگر ، آشفته سرے هست
  بیگانه ام از حرف نگاه و سخن عشق
  گر ، دیده بخواهد نگهم را شررے هست
  ترسم ببرم نام ترا اے همه جایے
  زیرا که خدا هست و به آهے اثرے هست
  مے میچکد از گوشه پیمانه و بینم
  از اشک پر افسون تـ♥ـو هم پاکترے هست
  مـ♡ـن کنج قفس خوشترم از دامن صحرا
  بیگانه بدان ورنه مرا بال و پرے هست
  بر بال مـ♡ـن از دست محبت نخورد سنگ
  گر مرغ لب بام شوم ، رهگذرے هست
  دل همچو صدف لب نگشاید دگر اے دوست
  تا خلق ندانند که در آن گهرے هست
  غم نیست اگر زنگ دلم اشک نشوید
  گر چشم ترے نیست مرا ، شعر ترے هست
  باکم نبود ، گر گل عشقم ، شده پر پر
  در سینه دلے هست ، که در آن خبرے هست
  عرفے سخن نغز تـ♥ـو پاینده که گفتے ؛
  »تا ریشه در آب است امید ثمرے هست«
  
  {هما میرافشار}

[
گر از تـ♥ـو خبر نیست به دل ، بے خبرے هست]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، هما میرافشار،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : پنجشنبه 18 شهریور 1395 | 09:59 | نویسنده : سعیـد | حضور♥
نمایش نظرات 1 تا 30