خنده ات طرح لطیفے است که دیدن دارد
 ناز معشوق دل آزار خریدن دارد
 فارغ از گله و گرگ است شبانے عاشق
 چشم سبز تـ♥ـو چه دشتے است..! دویدن دارد
 شاخه از سر دیوار به بیرون جسته
 بوسه ات میوه سرخے است که چیدن دارد
 عشق بودے و به اندیشه سرایت کردے
 قلب با دیدن تـ♥ـو شور تپیدن دارد
 وصل تـ♥ـو خواب  و خیال است ولے باور کن
 عاشقے بے سر و پا عزم رسیدن دارد
 عمق تـ♥ـو دره ے ژرفے است، مرا میخواند
 کسے از بین خودم قصد پریدن دارد
 اول قصه ے هر عاشقے کمے تکرارے است..!
 آخر قصه ے فرهاد شنیدن داردϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  خنده ات طرح لطیفے است که دیدن دارد
  ناز معشوق دل آزار خریدن دارد
  فارغ از گله و گرگ است شبانے عاشق
  چشم سبز تـ♥ـو چه دشتے است..! دویدن دارد
  شاخه از سر دیوار به بیرون جسته
  بوسه ات میوه سرخے است که چیدن دارد
  عشق بودے و به اندیشه سرایت کردے
  قلب با دیدن تـ♥ـو شور تپیدن دارد
  وصل تـ♥ـو خواب  و خیال است ولے باور کن
  عاشقے بے سر و پا عزم رسیدن دارد
  عمق تـ♥ـو دره ے ژرفے است، مرا میخواند
  کسے از بین خودم قصد پریدن دارد
  اول قصه ے هر عاشقے کمے تکرارے است..!
  آخر قصه ے فرهاد شنیدن دارد
  
{کاظم بهمنے}

[
آخر قصه ے فرهاد شنیدن دارد]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، کاظم بهمنی،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : دوشنبه 15 شهریور 1395 | 09:03 | نویسنده : سعیـد | حضور♥
نمایش نظرات 1 تا 30