عشق بی ثمرLove Barren
عشق بی ثمرLove Barren - فقط برای تـ♥ـوϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

 آرام باش،
 حوصله کن،
 آب هاے زودگذر،
 هیچ فصلے را نخواهند دید
 از ریگ هاے ته جویبار شنیده ام
 مهم نیست که مرا
 از ملاقات ماه و گفت و گوے باران
 بازداشته اند.
 
مـ♡ـن براے رسیدن به آرامش
 تنها به تکرار اسم تـ♥ـو
 بسنده خواهم کرد.
 حالا آرام باش..
 همه چیز درست خواهد شد
 همه چیز درست خواهد شدϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  آرام باش،
  حوصله کن،
  آب هاے زودگذر،
  هیچ فصلے را نخواهند دید
  از ریگ هاے ته جویبار شنیده ام
  مهم نیست که مرا
  از ملاقات ماه و گفت و گوے باران
  بازداشته اند.
  مـ♡ـن براے رسیدن به آرامش
  تنها به تکرار اسم تـ♥ـو
  بسنده خواهم کرد.
  حالا آرام باش..
  همه چیز درست خواهد شد
  همه چیز درست خواهد شد
  
  
{سید علے صالحے}

[
تکرار اسم تـ♥ـو]
موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، سید علی صالحی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ یکشنبه 7 شهریور 1395 ] [ 09:45 ] [ سعیـد ϻ ]