جنگل همۀ شب سوخت در صاعقۀ پاییز
 از آتش دامـــن گیر اے سبز جوان بر خیز..!
 برگ است که مے بارد..!چشم تـ♥ـو نبیند کاش
 این منظره را هرگـــــــــــــز در عالم رویا نیز
 هیهات..نمے دانم ایــــــن شعله که بر
مـ♡ـن زد
 از آتش»تائیس« است یـــــا بارقه ے»چنگیز«..!
 خاکستر
مـ♡ـن دیگـــــر ققنوس نخواهد زاد..؟
 و آن هلهله پایان یافت ایــن گونه ملال انگیز..!
 تــا نیمه چرا اے دوست..! لاجرعه مرا سرکش
 
مـ♡ـن فلسفه اے دارم یـــا خالے و یا لبریز
 مگذار به طوفانم چون دانه به خاکم بخش
 شاید که بهارے بـاز صور تو دمد برخیزϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  جنگل همۀ شب سوخت در صاعقۀ پاییز
  از آتش دامـــن گیر اے سبز جوان بر خیز..!
  برگ است که مے بارد..!چشم تـ♥ـو نبیند کاش
  این منظره را هرگـــــــــــــز در عالم رویا نیز
  هیهات..نمے دانم ایــــــن شعله که بر مـ♡ـن زد
  از آتش»تائیس« است یـــــا بارقه ے»چنگیز«..!
  خاکستر مـ♡ـن دیگـــــر ققنوس نخواهد زاد..؟
  و آن هلهله پایان یافت ایــن گونه ملال انگیز..!
  تــا نیمه چرا اے دوست..! لاجرعه مرا سرکش
  مـ♡ـن فلسفه اے دارم یـــا خالے و یا لبریز
  مگذار به طوفانم چون دانه به خاکم بخش
  شاید که بهارے بـاز صور تو دمد برخیز
  
  
{محمدعلے بهمنے}

[
مگذار به طوفانم]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، محمد علی بهمنی،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : پنجشنبه 4 شهریور 1395 | 11:44 | نویسنده : سعیـد | حضور♥