عشق بی ثمرLove Barren
عشق بی ثمرLove Barren - فقط برای تـ♥ـوϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

 نه چنان هواے رویت گذرد به داغدارے
 کـه تطاول نسیمے به چراغ لاله­زارے
 نـــه نوازش نگاهے ، نـــه ترنم پیامے
 نه ترانه امیــــــــدے ، نه نوید انتظارے
 به کرامتے کــــه دارے سر خویش گیر و بگذر
 تـ♥ـو و مهر ماهرویے ، 
مـ♡ـن و چشم اشکبارے
 ز فراق تازه گـــــــــــردد همه داغ کهنه دل
 گذرے به لاله­زارے اگـــــــــــر افتدم بهارے
 نه مرا دلیست دیگر کـــه ترانه خیزد از او
 به ترنم امیــــــــــــدے ز نگاه گلعذارے
 مگذر به ناز از
مـ♡ـن که به عشق ماجراها
 بسے افتد و نیفتد چو
مـ♡ـنے به روزگارےϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  نه چنان هواے رویت گذرد به داغدارے
  کـه تطاول نسیمے به چراغ لاله­زارے
  نـــه نوازش نگاهے ، نـــه ترنم پیامے
  نه ترانه امیــــــــدے ، نه نوید انتظارے
  به کرامتے کــــه دارے سر خویش گیر و بگذر
  تـ♥ـو و مهر ماهرویے ، مـ♡ـن و چشم اشکبارے
  ز فراق تازه گـــــــــــردد همه داغ کهنه دل
  گذرے به لاله­زارے اگـــــــــــر افتدم بهارے
  نه مرا دلیست دیگر کـــه ترانه خیزد از او
  به ترنم امیــــــــــــدے ز نگاه گلعذارے
  مگذر به ناز از مـ♡ـن که به عشق ماجراها
  بسے افتد و نیفتد چو مـ♡ـنے به روزگارے
  
  
{مهرداد اوستا}

[
نه چنان هواے رویت]
موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، مهرداد اوستا، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ چهارشنبه 3 شهریور 1395 ] [ 09:10 ] [ سعیـد ϻ ]