بے تـ♥ـو مهتاب شبے باز از آن ڪوچه گذشتم
 همه تن چشم شدم خیره به دنبال تـ♥ـو گشتم
 شوق دیدار تـ♥ـو لبریز شد از جام وجودم،
 شدم آن عاشق دیوانه ڪه بودم 
 در نهانخانه ے جانم گل یاد تـ♥ـو درخشید
 باغ صد خاطره خندید
 عطر صد خاطره پیچید
 یادم آمد ڪه شبے با هم از آن ڪوچه گذشتیم
 پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم
 ساعتے بر لب آن جوے نشستیم
 تـ♥ـو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
 
مـ♡ـن همه محو تماشاے نگاهت
 آسمان صاف و شب آرام
 بخت خندان و زمان رام
 خوشه ماه فرو ریخته در آب
 شاخه ها دست برآورده به مهتاب
 شب و صحرا و گل و سنگ
 همه دل داده به آواز شباهنگ
 یادم آید ؛ تـ♥ـو به
مـ♡ـن گفتے 
 از این عشق حذر ڪن..!
 لحظه اے چند بر این آب نظر ڪن
 آب ، آئینه عشق گذران است
 تـ♥ـو ڪه امروز نگاهت به نگاهے نگران است
 باش فردا ،‌ ڪه دلت با دگران است..!
 تا فراموش ڪن
ے ، چندے از این شهر سفر ڪن..!
 با تـ♥ـو گفتم ؛
 "حذر از عشق..؟"
 ندانم..!
 سفر از پیش تـ♥ـو..؟‌
 هرگز نتوانم..!
 روز اول ڪه دل
مـ♡ـن به تمناے تـ♥ـو پر زد
 چون ڪبوتر لب بام تـ♥ـو نشستم،
 تـ♥ـو به
مـ♡ـن سنگ زدے مـ♡ـن نه رمیدم، نه گسستم
 باز گفتم ڪه؛  تـ♥ـو صیادے و
مـ♡ـن آهوے دشتم
 تا به دام تـ♥ـو درافتم، همه جا گشتم و گشتم
 حذر از عشق ندانم
 سفر از پیش تـ♥ـو هرگز نتوانم ، نتوانم..!
 اشڪے ازشاخه فرو ریخت
 مرغ شب ناله ے تلخے زد و بگریخت..!
 اشڪ در چشم تـ♥ـو لرزید
 ماه بر عشق تـ♥ـو خندید
 یادم آید ڪه از تـ♥ـو جوابے نشنیدم
 پاے در دامن اندوه ڪشیدم
 نگسستم ، نرمیدم
 رفت در ظلمت غم ، آن شب و شب هاے دگر هم
 نه گرفتے دگر از عاشق آزرده  خبر هم
 نه ڪنے دیگر از آن ڪوچه گذر هم..!
 بے تـ♥ـو اما به چه حالے
مـ♡ـن از آن ڪوچه گذشتمϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ  بے تـ♥ـو مهتاب شبے باز از آن ڪوچه گذشتم
  همه تن چشم شدم خیره به دنبال تـ♥ـو گشتم
  شوق دیدار تـ♥ـو لبریز شد از جام وجودم،
  شدم آن عاشق دیوانه ڪه بودم 
  در نهانخانه ے جانم گل یاد تـ♥ـو درخشید
  باغ صد خاطره خندید
  عطر صد خاطره پیچید
  یادم آمد ڪه شبے با هم از آن ڪوچه گذشتیم
  پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم
  ساعتے بر لب آن جوے نشستیم
  تـ♥ـو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
  مـ♡ـن همه محو تماشاے نگاهت
  آسمان صاف و شب آرام
  بخت خندان و زمان رام
  خوشه ماه فرو ریخته در آب
  شاخه ها دست برآورده به مهتاب
  شب و صحرا و گل و سنگ
  همه دل داده به آواز شباهنگ
  یادم آید ؛ تـ♥ـو به مـ♡ـن گفتے 
  از این عشق حذر ڪن..!
  لحظه اے چند بر این آب نظر ڪن
  آب ، آئینه عشق گذران است
  تـ♥ـو ڪه امروز نگاهت به نگاهے نگران است
  باش فردا ،‌ ڪه دلت با دگران است..!
  تا فراموش ڪنے ، چندے از این شهر سفر ڪن..!
  با تـ♥ـو گفتم ؛
  "حذر از عشق..؟"
  ندانم..!
  سفر از پیش تـ♥ـو..؟‌
  هرگز نتوانم..!
  روز اول ڪه دل مـ♡ـن به تمناے تـ♥ـو پر زد
  چون ڪبوتر لب بام تـ♥ـو نشستم،
  تـ♥ـو به مـ♡ـن سنگ زدے مـ♡ـن نه رمیدم، نه گسستم
  باز گفتم ڪه؛  تـ♥ـو صیادے و مـ♡ـن آهوے دشتم
  تا به دام تـ♥ـو درافتم، همه جا گشتم و گشتم
  حذر از عشق ندانم
  سفر از پیش تـ♥ـو هرگز نتوانم ، نتوانم..!
  اشڪے ازشاخه فرو ریخت
  مرغ شب ناله ے تلخے زد و بگریخت..!
  اشڪ در چشم تـ♥ـو لرزید
  ماه بر عشق تـ♥ـو خندید
  یادم آید ڪه از تـ♥ـو جوابے نشنیدم
  پاے در دامن اندوه ڪشیدم
  نگسستم ، نرمیدم
  رفت در ظلمت غم ، آن شب و شب هاے دگر هم
  نه گرفتے دگر از عاشق آزرده  خبر هم
  نه ڪنے دیگر از آن ڪوچه گذر هم..!
  بے تـ♥ـو اما به چه حالے مـ♡ـن از آن ڪوچه گذشتم!
  
  
{فریدون مشیرے}

[
ڪوچه]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فریدون مشیری،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : دوشنبه 1 شهریور 1395 | 11:04 | نویسنده : سعیـد | حضور♥
نمایش نظرات 1 تا 30