گفتے؛ سالهاے سرسبزے ِ صنوبر را
 فداے فصلِ سردِ فاصله مان نڪن..!
 مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
 گفتے؛ یڪ پلڪ نزده
 پرنده ے پندارم
 از بامِ خیال تـ♥ـو خواهد پرید..!
 مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
 گفتے؛ هیچ ستاره ا
ے
 دستاویزِ تـ♥ـو در این سقوطِ بے سرانجامم
 نخواهد شد..!
 مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
 گفت
ے؛ دورےِ دستها و همڪنارےِ دلها
 تنها راهِ رها شدن است..!
 مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
 گفتے؛ قول مے دهم هر از گاه
ے
 چراغِ یادِ تـ♥ـو را در ڪوچه ے بے چنار و چلچله
 روشن ڪنم..!
 مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
 سڪوت ڪردم ، اما
 دیگر نگو ڪه هق هقِ ناغافلم را
 از آنسوے صراحتِ سیم و ستاره نشنیدےϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ  گفتے؛ سالهاے سرسبزے ِ صنوبر را
  فداے فصلِ سردِ فاصله مان نڪن..!
  مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
  گفتے؛ یڪ پلڪ نزده
  پرنده ے پندارم
  از بامِ خیال تـ♥ـو خواهد پرید..!
  مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
  گفتے؛ هیچ ستاره اے
  دستاویزِ تـ♥ـو در این سقوطِ بے سرانجامم
  نخواهد شد..!
  مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
  گفتے؛ دورےِ دستها و همڪنارےِ دلها
  تنها راهِ رها شدن است..!
  مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
  گفتے؛ قول مے دهم هر از گاهے
  چراغِ یادِ تـ♥ـو را در ڪوچه ے بے چنار و چلچله
  روشن ڪنم..!
  مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
  سڪوت ڪردم ، اما
  دیگر نگو ڪه هق هقِ ناغافلم را
  از آنسوے صراحتِ سیم و ستاره نشنیدے..! 
  
   
{یغما گلرویے}

[انگار یکی از آخرین تلفن ها بود]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، یغما گلرویی،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : پنجشنبه 21 مرداد 1395 | 08:37 | نویسنده : سعیـد | حضور♥
نمایش نظرات 1 تا 30