عشق بی ثمرLove Barren
عشق بی ثمرLove Barren - فقط برای تـ♥ـوϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

 چوپان شده تا شاعر ذاتے شده باشد
 آواره آن ماه دهاتے شده باشد
 چوپان شده در جنگل بادام بچرخد
 تا مست چهل چشم هراتے شده باشد
 شاید اثــــــر جنگل بادام و ڪمے بغض
 منجـــــــــــــر به غزلواره آتے شده باشد
 سخت است ولے م
ے گذرم از نفسے ڪــــــــه
 جز با نفس گـــــــرم تـ♥ـو قاطے شده باشد
 از بین ده انگشت یڪے قسمتش این نیست
 در لیقــــــــــه موهات دواتے شده باشد
 تـ♥ـو،،چایے،،،بے قند و یڪ عالمه زنبور
 شاید لب فنجــان شڪلاتے شده باشدϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  چوپان شده تا شاعر ذاتے شده باشد
  آواره آن ماه دهاتے شده باشد
  چوپان شده در جنگل بادام بچرخد
  تا مست چهل چشم هراتے شده باشد
  شاید اثــــــر جنگل بادام و ڪمے بغض
  منجـــــــــــــر به غزلواره آتے شده باشد
  سخت است ولے مے گذرم از نفسے ڪــــــــه
  جز با نفس گـــــــرم تـ♥ـو قاطے شده باشد
  از بین ده انگشت یڪے قسمتش این نیست
  در لیقــــــــــه موهات دواتے شده باشد
  تـ♥ـو،،چایے،،،بے قند و یڪ عالمه زنبور
  شاید لب فنجــان شڪلاتے شده باشد
  
   
{حامد عس
ڪرے}

[
چوپان شده تا شاعر ذاتے شده باشد]
موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، حامد عسکری، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ دوشنبه 18 مرداد 1395 ] [ 08:03 ] [ سعیـد ϻ ]