خورشیدم و شهاب قبولم نمے ڪند

 سیمرغم و عقــــــــــاب قبولم نمے ڪند


 عریان ترم ز شیشه و مطلوب سنگسار

 این شهر، بے نقاب قبـــــــــــــولم نمے ڪند


 اے روح بے قرار چـــــه با طالعت گذشت

 عڪسے شدم ڪـــــــه قاب قبولم نمے ڪند


 این چندمین شب است ڪه بیدار مانده ام

 آنگونه ام ڪــــــــــــــــه خواب قبولم نمے ڪند


 بیتاب از تـ♥ـو گفتنم و آخ ڪـــــه قرنهاست

 آن لحظه هاے نـــــــــــــــــاب قبولم نمے ڪند


 گفتم ڪه با خیال تـ♥ـو دلے خوش ڪنم ولے

 با این عطش سراب قبـــــــــــــــولم نمے ڪند


 بے سایــه تر ز خویش حضورے ندیده ام

 حق دارد آفتـــــــــــــــــــــــاب قبولم نمے ڪندϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  خورشیدم و شهاب قبولم نمے ڪند

  سیمرغم و عقــــــــــاب قبولم نمے ڪند


  عریان ترم ز شیشه و مطلوب سنگسار

  این شهر، بے نقاب قبـــــــــــــولم نمے ڪند


  اے روح بے قرار چـــــه با طالعت گذشت

  عڪسے شدم ڪـــــــه قاب قبولم نمے ڪند


  این چندمین شب است ڪه بیدار مانده ام

  آنگونه ام ڪــــــــــــــــه خواب قبولم نمے ڪند


  بیتاب از تـ♥ـو گفتنم و آخ ڪـــــه قرنهاست

  آن لحظه هاے نـــــــــــــــــاب قبولم نمے ڪند


  گفتم ڪه با خیال تـ♥ـو دلے خوش ڪنم ولے

  با این عطش سراب قبـــــــــــــــولم نمے ڪند


  بے سایــه تر ز خویش حضورے ندیده ام

  حق دارد آفتـــــــــــــــــــــــاب قبولم نمے ڪند
  
  
{محمدعلے بهمنے}

[
خورشیدم و شهاب قبولم نمے ڪند]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، محمد علی بهمنی،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : یکشنبه 17 مرداد 1395 | 09:18 | نویسنده : سعیـد | حضور♥