روے پیشانے بختم خط به خط چین دیده ام
 بسڪه خود را در دل آیینــــه غمگین دیده ام
 مــو سپیدم مــو سپیدم مـــوسپیدم مــو سپید
 گرگ باران دیـــده هستم ، برف سنگین دیـــده ام
 آه یڪ چشمم زلیخــــــــــــا آن یڪے یعقوب شد
 حال یوسف را ببینـــم با ڪدامین دیـــــــــــــده ام
 آشنــــــــــا هستے به چشمم صبر ڪن ، قدرے بخند
 یادم آمـد ،
مـ♡ـن تـ♥ـو را روز نخستین دیــــده ام
 بیستون دیشب به چشمم جاده اے هموار بــــــود
 ابن سیرین را خبــــر ڪن ، خواب شیرین دیده امϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  روے پیشانے بختم خط به خط چین دیده ام
  بسڪه خود را در دل آیینــــه غمگین دیده ام
  مــو سپیدم مــو سپیدم مـــوسپیدم مــو سپید
  گرگ باران دیـــده هستم ، برف سنگین دیـــده ام
  آه یڪ چشمم زلیخــــــــــــا آن یڪے یعقوب شد
  حال یوسف را ببینـــم با ڪدامین دیـــــــــــــده ام
  آشنــــــــــا هستے به چشمم صبر ڪن ، قدرے بخند
  یادم آمـد ، مـ♡ـن تـ♥ـو را روز نخستین دیــــده ام
  بیستون دیشب به چشمم جاده اے هموار بــــــود
  ابن سیرین را خبــــر ڪن ، خواب شیرین دیده ام
  
  
{سید حمید رضا برقعے}

[
ابن سیرین را خبر ڪن ، خواب شیرین دیده ام]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، سیدحمیدرضا برقعی،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : سه شنبه 12 مرداد 1395 | 10:10 | نویسنده : سعیـد | حضور♥
نمایش نظرات 1 تا 30