غنچه با دل گرفته گفت؛«زندگے
 لب زخنده بستن است
 گوشه‌اے درون خود نشستن است»
 گل به خنده گفت؛
 »زندگے شڪفتن است
 با زبان سبز راز گفتن است«
 گفتگوے غنچه و گل از درون باغچه
باز هم به گوش م
ے رسد
 تـ♥ـو چه فڪر م
ے ڪنے..؟
 ڪدام یڪ درست گفته‌اند
 
مـ♡ـن ڪه فڪر مے ڪنم
 گل به راز زندگے اشاره ڪرده ‌است
 هرچه باشد او گل است
 گل یڪے دو پیرهن
 بیشتر ز غنچه پاره ڪرده‌ استϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ  غنچه با دل گرفته گفت؛«زندگے
  لب زخنده بستن است
  گوشه‌اے درون خود نشستن است»
  گل به خنده گفت؛
  »زندگے شڪفتن است
  با زبان سبز راز گفتن است«
  گفتگوے غنچه و گل از درون باغچه
 باز هم به گوش مے رسد
  تـ♥ـو چه فڪر مے ڪنے..؟
  ڪدام یڪ درست گفته‌اند
  مـ♡ـن ڪه فڪر مے ڪنم
  گل به راز زندگے اشاره ڪرده ‌است
  هرچه باشد او گل است
  گل یڪے دو پیرهن
  بیشتر ز غنچه پاره ڪرده‌ است..!
  
  
{قیصر امین‌پور}

[
غنچه با دل گرفته گفت]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، قیصر امین پور،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : شنبه 9 مرداد 1395 | 08:53 | نویسنده : سعیـد | حضور♥
نمایش نظرات 1 تا 30