عشق بی ثمرLove Barren
ℒ☺ṽℯ ℬ@яяεᾔ

فقط برای تـ♥ـوϻ

 تـ♥ـو را دل دادم اے دلبر شبت خوش باد مـ♡ـن رفتم
 تـ♥ـو دانے بـــا دل غمخور شبت خوش باد
مـ♡ـن رفتم
 اگــــــــــــــر وصلت بگشت از
مـ♡ـن روا دارم روا دارم
 گرفتم هجرت انــــــــــدر بر شبت خوش باد
مـ♡ـن رفتم
 ببـردے نـور روز و شب بدان زلــف و رخ زیبــــــــــــــــا
 زهے جادو زهے دلبــــــــــــر شبت خوش باد
مـ♡ـن رفتم
 به چهره اصل ایمانے بـــــــــــــــــه زلفین مایهٔ ڪفرے
 ز جور هر دو آفتگـــــــــر شبت خوش باد
مـ♡ـن رفتم
 میان آتش و آبـــــــــــــــــــم ازین معنے مرا بینے
 لبان خشڪ و چشم تـر شبت خوش باد
مـ♡ـن رفتم
 بدان راضے شدم جانا ڪـــــــــه از حالم خبر پرسے
 ازین آخر بود ڪمتر شبت خوش باد
مـ♡ـن رفتمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  تـ♥ـو را دل دادم اے دلبر شبت خوش باد مـ♡ـن رفتم
  تـ♥ـو دانے بـــا دل غمخور شبت خوش باد مـ♡ـن رفتم
  اگــــــــــــــر وصلت بگشت از مـ♡ـن روا دارم روا دارم
  گرفتم هجرت انــــــــــدر بر شبت خوش باد مـ♡ـن رفتم
  ببـردے نـور روز و شب بدان زلــف و رخ زیبــــــــــــــــا
  زهے جادو زهے دلبــــــــــــر شبت خوش باد مـ♡ـن رفتم
  به چهره اصل ایمانے بـــــــــــــــــه زلفین مایهٔ ڪفرے
  ز جور هر دو آفتگـــــــــر شبت خوش باد مـ♡ـن رفتم
  میان آتش و آبـــــــــــــــــــم ازین معنے مرا بینے
  لبان خشڪ و چشم تـر شبت خوش باد مـ♡ـن رفتم
  بدان راضے شدم جانا ڪـــــــــه از حالم خبر پرسے
  ازین آخر بود ڪمتر شبت خوش باد مـ♡ـن رفتم
  
  
{سنایے}

[
تـ♥ـو را دل دادم اے دلبر]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، سنایی،
برچسب ها:فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در سه شنبه 22 تیر 1395 ساعت 07:40 توسط سعیـد : حضور♥()

Design By : Bia2skin.ir