امشب اے ماه به درد دل مـ♡ـن تسڪینے
 آخر اے مـــــاه تـ♥ـو همدرد
مـ♡ـن مسڪینے
 ڪاهش جان تـ♥ـو
مـ♡ـن دارم و مـ♡ـن مے دانم
 ڪـــــــه تـ♥ـو از دورے خورشید چهــــــا مے بینے
 تـ♥ـو هم اے بادیــــــــــه پیماے محبت چون
مـ♡ـن
 سر راحت ننهــــــــــــــــــــــــــــــادے به سر بالینے
 هر شب از حسرت مــــــــاهے
مـ♡ـن و یڪ دامن اشڪ
 تـ♥ـو هـــم اے دامـن مهتـــــــــــــاب پر از پروینے
 همــــــه در چشمه مهتـــــــــاب غم از دل شویند
 امشب اے مه تـ♥ـو هم از طالع
مـ♡ـن غمگینے
 
مـ♡ـن مگر طالع خود در تـ♥ـو توانم دیدن
 ڪــــــه تـ♥ـوام آینه بخت غبار آگینے
 باغبان خار ندامت به جگر مے شڪند
 برو اے گل ڪـه سزاوار همان گلچینے
 نے محزون مگــــر از تربت فرهاد دمید
 ڪــــــه ڪند شڪوه ز هجران لب شیرینے
 تـ♥ـو چنین خانه ڪن و دلشڪن اے باد خزان
 گـــــــــــــــر خود انصاف ڪنے مستحق نفرینے
 ڪے بر این ڪلبه طوفــــــــــــان زده سر خواهے زد
 اے پرستو ڪــــــــــــــــــــــــــه پیام آور فروردینے
 شهریــــــــــــــــــــــــــــــــارا گر آئین محبت باشد
 جاودان زے ڪـــــــــــــــــــــــــه به دنیاے بهشت آئینےϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ  امشب اے ماه به درد دل مـ♡ـن تسڪینے
  آخر اے مـــــاه تـ♥ـو همدرد مـ♡ـن مسڪینے
  ڪاهش جان تـ♥ـو مـ♡ـن دارم و مـ♡ـن مے دانم
  ڪـــــــه تـ♥ـو از دورے خورشید چهــــــا مے بینے
  تـ♥ـو هم اے بادیــــــــــه پیماے محبت چون مـ♡ـن
  سر راحت ننهــــــــــــــــــــــــــــــادے به سر بالینے
  هر شب از حسرت مــــــــاهے مـ♡ـن و یڪ دامن اشڪ
  تـ♥ـو هـــم اے دامـن مهتـــــــــــــاب پر از پروینے
  همــــــه در چشمه مهتـــــــــاب غم از دل شویند
  امشب اے مه تـ♥ـو هم از طالع مـ♡ـن غمگینے
  مـ♡ـن مگر طالع خود در تـ♥ـو توانم دیدن
  ڪــــــه تـ♥ـوام آینه بخت غبار آگینے
  باغبان خار ندامت به جگر مے شڪند
  برو اے گل ڪـه سزاوار همان گلچینے
  نے محزون مگــــر از تربت فرهاد دمید
  ڪــــــه ڪند شڪوه ز هجران لب شیرینے
  تـ♥ـو چنین خانه ڪن و دلشڪن اے باد خزان
  گـــــــــــــــر خود انصاف ڪنے مستحق نفرینے
  ڪے بر این ڪلبه طوفــــــــــــان زده سر خواهے زد
  اے پرستو ڪــــــــــــــــــــــــــه پیام آور فروردینے
  شهریــــــــــــــــــــــــــــــــارا گر آئین محبت باشد
  جاودان زے ڪـــــــــــــــــــــــــه به دنیاے بهشت آئینے
  
  
{شهریار}

[
امشب اے ماه به درد دل مـ♡ـن تسڪینے]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، شهریار،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : سه شنبه 15 تیر 1395 | 09:22 | نویسنده : سعیـد | حضور♥