عشق بی ثمرLove Barren
ℒ☺ṽℯ ℬ@яяεᾔ

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 نگارا، بی‌تـ♥ـو برگ جان که دارد..؟
 
 دل شاد و لب خندان که دارد..؟
 
 به امید وصالت می‌دهم جان
 
 وگرنه طاقت هجران که دارد..؟
 
 غم ار ندهد جگر بر خوان وصلت
 
 دل درویش را مهمان که دارد..؟
 
 نیاید جز خیالت در دل
مـ♡ـن
 
 بجز یوسف سر زندان که دارد..؟
 
 مرا با تـ♥ـو خوش آید خلد، ورنه
 
 غم حور و سر رضوان که دارد..؟
 
 همه کس می کند دعوی عشقت
 
 ولی با درد بی درمان که دارد..؟
 
 غمت هر لحظه جانی خواهد از
مـ♡ـن
 
 چه انصاف است..؟ چندین جان که دارد..؟
 
 مرا گویند؛ فردا روز وصل است
 
 وگر طاقت هجران که دارد..؟
 
 نشان عشق می‌جویی، عراقی
 
 ببین تا چشم خون افشان که داردℳ؟
 
 عراقی

*چه انصاف است*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، عراقی،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در چهارشنبه 1 شهریور 1396 ساعت 09:55 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 مـ♡ـنو درگیر خودت کن تا جهانم زیرو رو شه
 
 تا سکوت هر شب
مـ♡ـن با هجومت رو برو شه
 
 بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تـ♥ـو می رم
 
 
مـ♡ـنو درگیر خودت کن تا که آرامش بگیرم
 
 با خیال تـ♥ـو هنوزم مثل هر روز و همیشه
 
 هر شب حافظه ی
مـ♡ـن پر تصویر تـ♥ـو می شه
 
 با
مـ♡ـن غریبگی نکن با مـ♡ـن که درگیر تـ♥ـوام
 
 چشماتو از
مـ♡ـن بر ندار مـ♡ـن مات تصویر تـ♥ـوام
 
 با
مـ♡ـن غریبگی نکن با مـ♡ـن که درگیر تـ♥ـوام
 
 چشماتو از
مـ♡ـن بر ندار مـ♡ـن مات تصویر تـ♥ـوام 
 
 تـ♥ـو همین جایی همیشه با تـ♥ـو شب شکل یه رویاست
 
 آخرین نقطه ی دنیا تو جهان
مـ♡ـن همین جاست
 
 تـ♥ـو همین جایی و هر روز
مـ♡ـن به تنهاییم دچارم
 
 
مـ♡ـنو نزدیک خودم کن تا تـ♥ـو رو یادم بیارم
 
 با خیال تـ♥ـو هنوزم مثل هر روز و همیشه
 
 هر شب حافظه ی
مـ♡ـن پر تصویر تـ♥ـو می شه
 
 با
مـ♡ـن غریبگی نکن با مـ♡ـن که درگیر تـ♥ـوام
 
 چشماتو از
مـ♡ـن بر ندار مـ♡ـن مات تصویر تـ♥ـوام
 
 با
مـ♡ـن غریبگی نکن با مـ♡ـن که درگیر تـ♥ـوام
 
 چشماتو از
مـ♡ـن بر ندار مـ♡ـن مات تصویر تـ♥ـوام
 
روزبه بمانی

*مات تصویر توام*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، روزبه بمانی،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو، محسن یگانه، ماه عسل،

♥ نوشته شده در سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 10:32 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 مباش در پی کتمان ... که این گناه تـ♥ـو نیست
 
 که عشق می‌رسد از راه و دل‌بخواه تـ♥ـو نیست
 
  
 
 به فکر مسند محکم‌تری از این‌ها باش
 
 که عقل مصلحت اندیش تکیه‌گاه تـ♥ـو نیست
 
  
 
 سیاه‌بخت‌تر از موی سر به زیر تـ♥ـو باد
 
 هر آن که کشته‌ی ابروی سربه‌راه تـ♥ـو نیست
 
  
 
 سیاه لشگر مویت شکست خورده مباد..!
 
 نشان همدلی انگار در سپاه تـ♥ـو نیست
 
  
 
 کشیده‌اند نشابور را به بند و هنوز
 
 خیال صلح درین خیل روسیاه تـ♥ـو نیست
 
  
 
 به خویش رحم کن ای شاهدخت کشور حسن
 
 چرا که آینه تاب‌آور نگاه تـ♥ـو نیستℳ
  
 علیرضا بدیع 

*
مباش در پی کتمان*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، علیرضا بدیع،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 13:29 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 نفس کشیدم و گفتی زمانه جانکاه است

 نفس نمی کشم ، این آه از پی آه است
 
 در آسمان خبری از ستاره ی
مـ♡ـن نیست

 که هر چه بخت بلند است ، عمر کوتاه است
 
 به جای سرزنش
مـ♡ـن به او نگاه کنید

 دلیل سر به هوا گشتن زمین ماه است
 
 شب مشاهده چشم آن کمان ابروست

 کمین کنید رقیبان سر بزنگاه است
 
 اگر نبوسم ُ حسرت ، اگر ببوسم ُ شرم

 شب خجالت
مـ♡ـن از لب تـ♥ـو در راه است...
 
 نسخه دیگری از این شعر استاد فاضل نظری که تفاوت های جزیی با این نسخه دارد
 
 به طعنه گفت به
مـ♡ـن؛ روزگار جانکاه است

 به
مـ♡ـن..! که هر نفسم آه در پی آه است
 
 در آسمان خبری از ستاره ی
مـ♡ـن نیست

 که هر چه بخت بلند است عمر کوتاه است
 
 به جای سرزنش
مـ♡ـن به او نگاه کنید

 دلیل سر به هوا بودن زمین ماه است
 
 شب مشاهده چشم آن کمان ابروست..! 

 کمین کنید که امشب سر بزنگاه است
 
 شرار شوق و تب شرم و بوسه دیدار

 شب خجالت
مـ♡ـن از لب تـ♥ـو در راه استℳ

فاضل نظری

*شب خجالت من*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، فاضل نظری،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در یکشنبه 29 مرداد 1396 ساعت 12:07 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 بگذار بگذرد همه چیز آن چنان که هست
 
 دنیا همین که بوده و دنیا همان که هست
 

 پای سفر که پیش بیاید مسافریم
 
 آدم هراس جاده ندارد جوان که هست
 
  
 تا هرچه دور پشت مرا گرم می کند
 
 مثل تـ♥ـو دست همسفری مهربان که هست
 
  
 اصلا بدون مشکل شیرین نمی شود
 
 در راه دست کم دو سه تا امتحان که هست
 
  
 گاهی برای ما خود این راه مقصد است
 
 یک جاده با فراز و نشیب آن چنان که هست
 
  
 حالا اگر چراغ نداریم بی خیال
 
 فانوس شعرهای تـ♥ـو در دستمان که هست
 
  
 خواب دو جفت بال و پر سبز دیده ام
 
 پاهای مان شکسته، ولی آسمان که هستℳ
 
 مهدی فرجی

*
بگذار بگذرد*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، مهدی فرجی،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در شنبه 28 مرداد 1396 ساعت 11:23 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 تـ♥ـو بمانی،تـ♥ـو بمانی که چو جانی در برم
 
 تـ♥ـو ندانی که ز عشق تـ♥ـو چه آمد بر سرم
 
 
 اگر چه جهانی مرا شده دشمن
 
 بمان تـ♥ـو برای شکسته دل
مـ♡ـن
 
 که چشم دل
مـ♡ـن شود ز تـ♥ـو روشن
 
 
 شدم به تـ♥ـو عاشق خطا که نکردم

 تـ♥ـو را به غم تـ♥ـو،رها که نکردم
 
 برای دل تـ♥ـو چه ها که نکردم

 شدم به تـ♥ـو عاشق خطا که نکردم
 
 
 سخن دشمنان مشنو از برم تـ♥ـو مرو

 
مـ♡ـن به خاطر تـ♥ـو از جمله عزیزان یکباره بریدم
 
 
 بخدا مست عشق تـ♥ـوام

 تا که آتش غم شعله زد به دلم
 
 دست از همه یارا بهر تـ♥ـو کشیدم

 از جمله عزیزان یکباره بریدم
 
 
 شکسته دلم را بده تـ♥ـو پناهی

 که طفل دل
مـ♡ـن نکرده گناهی
 
                           
 مرا که ز عشقی نبوده نصیبی

 خدا کند ای گل مرا نفریبی
 
 به درد دل
مـ♡ـن تـ♥ـو همچو طبیبی

 خدا کند ای گل مرا نفریبیℳ
 
  بیژن ترقی

*
مرا نفریبی*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، بیژن ترقی،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو، حمیرا،

♥ نوشته شده در جمعه 27 مرداد 1396 ساعت 10:59 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 چند یاد چمن و حسرت پرواز کنم

  بشکنم این قفس و بال و پری باز کنم

  بس بهار آمد و پروانه و گل مست شدند

 
مـ♡ـن هنوز آرزوی فرصت پرواز کنم

  خار حسرت زندم زخمه به تار دل ریش

  چون هوای گل و مرغان هم آواز کنم

 بلبلم ، لیک چو گل عهد ببندد با زاغ

 
مـ♡ـن دگر با چه دلی لب به سخن باز کنم

 سرم ای ماه به دامان نوازش بگذار

  تا در آغوش تـ♥ـو سوز غزلی ساز کنم

 به نوایم برسان زان لب شیرین که چو نی

  شکوه های شب هجران تـ♥ـو آغاز کنم

  با دم عیسوی ام گر بنوازی چون نای

  از دل مرده بر آرم دم و اعجاز کنم

 بوسه می خواستم از آن مه و خوش می خندید

  که نیازت بدهم آخر اگر ناز کنم

 سایه خون شد دلم از بس که نشستم خاموش

  خیز تا قصه ی آن سرو سرافراز کنمℳ
 
 هوشنگ ابتهاج

*حسرت پرواز*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، هوشنگ ابتهاج»سایه«،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در پنجشنبه 26 مرداد 1396 ساعت 12:26 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 تـ♥ـو ماهتاب مـ♡ـنی، باز عزم جنگ مکن
 
 ملول و خسته 
مـ♡ـنم؛ قصد این پلنگ مکن
 
  
 خدای را صنما این بتان زیبا را
 
 به جرم اینکه شبیه تواند سنگ مکن
 
  
 دلا دلا، شب معراج هر کسی جایی است
 
 هراس از ظلمات دل نهنگ مکن
 
  
 اگر به خانه ی 
مـ♡ـن آمدی چراغ بیار
 
 اگر به خانه ی 
مـ♡ـن آمدی درنگ مکن
 
  
 بیا بمان و بیا و بخوان؛ بیا و برقص
 
 وگرنه جای مرا این میانه تنگ مکنℳ
 
 مهدی جهاندار

*تو ماهتاب منی*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، مهدی جهاندار،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در چهارشنبه 25 مرداد 1396 ساعت 10:33 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 یک لحظه زندگی تـ♥ـو از دست می رود
 
 وقتی کسی که هستی ِ تـ♥ـو هست می رود
 
  
 شاید که اندکی بنشـیند کنار تـ♥ـو
 
 اما کسی که بار سفر بست، می رود
 
  
 از کمترین تکان تنَش رنج میکشی
 
 وقتی که پیش ازین به تـ♥ـو گفته ست می رود
 
  
 آن کس که دل بریده، تـ♥ـو پا هم ببرّی اش
 
 چون طفلی از کنار تـ♥ـو با دست می رود
 
  
 "رفتن" همیشه راهِ رسیدن نبوده است
 
 گاهی مسیر جاده به بن بست می رودℳ
 
 علی حیات بخش

*رفتن*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، علی حیات بخش،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در سه شنبه 24 مرداد 1396 ساعت 10:16 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 چون سرمه می وزی قدمت روی دیده هاست
 
 لطف خط شکسته به شیب کشیده هاست
 
 
 هرکس که روی ماه تـ♥ـو را دیده، دیده است
 
 فرقی که بین دیده و بین شنیده هاست
 
 
 موی تـ♥ـو نیست ریخته بر روی شانه هات
 
 هاشور شاعرانه‌ی شب بر سپیده هاست
 
 
 
مـ♡ـن یک چنار پیرم و هر شاخه ای ز مـ♡ـن
 
 دستی به التماس به سمت پریده هاست
 
 
 از عشق او بترس غزل مجلسش نرو
 
 امروز میهمانی یوسف ندیده هاستℳ
 
  حامد عسکری

*از عشق او بترس*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، حامد عسکری،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 10:37 توسط سعیـد : حضور♥()

تـنـهــا بـرای تـ♥ـوⓕ

 نگاهت را به اجبار از مـ♡ـن گرفته ای
 
  صدای قلب مهربانت
 
  هر روز از
مـ♡ـن دورتر و دورتر می شود
 
  زمین و زمان مات شده از این فاصله نحس.
 

 کجایی که بعد از نبرد تن به تن
 
  با تاریکی شب ها
 
  تنم آغوش مهربانت را میخواهد
 
  که در میان قفل آهنین دستانت
 
  آرام بگیرد.
 
 
 کجایی که دلم باز هوای کنارت نشستن دارد
 
  هوای بوئیدن گیسوانت
 
  هنگامی که به روی پاهایم آرام گرفته ای
 
  و هوای نگاهت
 
  که دنیای سیاه مرا رنگی کند.
 
 
 آمدنت را مژده ای بده
 
  که
مـ♡ـن در انتظار تـ♥ـو شهر را آذین میبندم
 
  و خود را با شراب ناب لبانت مست.
 
 
 بیا که چشمان
مـ♡ـن
 
  تا لحظه ی آمدنت پلک بر هم نخواهند زدⓕ
 
 ۹۶.۵.۲۱
 
  فاطمه آی پارا(تیکه ای از ماه)

*انتظار*

تـنـهــا بـرای تـ♥ـوⓕطبقه بندی: تـنـهــا بـرای تـ♥ـوⓕ، عاشقانه، فاطمه آی پارا(تیکه ای از ماه)،
برچسب ها:تـنـهــا بـرای تـ♥ـوⓕ، عاشقانه، شعر برای تنها تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 10:21 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 تـ♥ـو نیستی
 
 اما
مـ♡ـن برایت چای می ریزم
 
 دیروز هم نبودی
 
 که برایت بلیط سینما گرفتم
 
 دوست داری بخند
 
 دوست داری گریه کن
 
 و یا دوست داری
 
 مثل آینه مبهوت باش
 
 مبهوتِ
مـ♡ـن و دنیای کوچکم
 
 دیگر چه فرق می کند
 
 باشی یا نباشی
 
 
مـ♡ـن با تـ♥ـو زندگی می کنم
 
 رسول یونان

*
دوست داری*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، رسول یونان،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 10:55 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 عشق را می گویم

 باید این حادثه را

 از نگه سبز تـ♥ـو
 
 آغاز نمود

 عشق را

 باید از زمزمه

 بارش چشمان تـ♥ـو
 
 با واژه احساس سرود

 و در این

 قدرت دریایی تـ♥ـو

 کشتی توفان زده را

 در دل امواج

 سپرد

 به تب حادثه غرق شدن

 مردن و آغاز شدن

 به هم آوایی قلب دو پرنده

 به سبکبالی اوج

 دل سپردن

 به شب هم نفسی

 راغب پرواز شدن

 آری ..

 عشق را باید ابراز نمود

 عشق را باید گفتℳ
 
 ترانه جوانبخت

*عشق را*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، ترانه جوانبخت،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در جمعه 20 مرداد 1396 ساعت 10:45 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 این بار مـ♡ـن خریده‌ام

 نقد تـ♥ـو را کشیده‌ام

 ناز تـ♥ـو را به دیده ام

 ای بر رخت ستاره نشسته
 
 این بار
مـ♡ـن که دیده‌ام

 وصل تـ♥ـو را بریده‌ام

 از
مـ♡ـن و ما بگو چرا

 تا کی زنم بر این در بسته
 
 این بار
مـ♡ـن که خوانده‌ام

 رمز تـ♥ـو در ستاره ها

 راز نهان
مـ♡ـن بگو

 با
مـ♡ـن تمام ماجرا
 
 رویای صادقی در جان عاشقی

 لیلای كاملی اتمام عاقلی
 
 تا آستان كویَت
مـ♡ـن پا نهاده بودم 

 دستم به حلقه‌ی در دل با تـ♥ـو داده بودم

 دست و دلم كه دیدی پایم چرا بُریدی
 
 رویای صادقی در جان عاشقی

 لیلای كاملی اتمام عاقلی
 
 نیمی زمینی‌ام نیم آسمانی‌ام

 محتاج پَر زدن مجنون آنی‌ام
 
 گفتم ببینمت گفتی که صبر ، صبر

 ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر
 
 افشین یداللهی

*جان عاشقی*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، افشین یداللهی،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو، علیرضا قربانی،

♥ نوشته شده در پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت 10:17 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 مـ♡ـن این جوری نمی تونم

 یه سدّی بین قلب ماست

 تـ♥ـو باید غرق شی در
مـ♡ـن
 
 بفهمی کی دلش دریاست
 
 
مـ♡ـن این جوری نمی تونم

 تـ♥ـو پای
مـ♡ـن نمی شینی

 تـ♥ـو رو اونقدر بخشیدم

 بزرگیمو نمی بینی
 
 همیشه مقصدم بودی

 کجا با تـ♥ـو سفر کردم

 چقدر تنها برم دریا

 چقدر تنهایی برگردم
 
 
مـ♡ـن این جوری دلم خوش نیست

 شبم با ترس هم مرزه

 بهشتم اونورش باشه

 به این برزخ نمی ارزه
 
 
مـ♡ـن این جوری نمی تونم

 تـ♥ـو این جایی و
مـ♡ـن تنهام

 دارم می میرم از بس که

 نگفتم چی ازت می خوامℳ
 
 روزبه بمانی

*دریا*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، روزبه بمانی،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو، احسان خواجه امیری،

♥ نوشته شده در چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 10:30 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 هوای روی تـ♥ـو دارم ، نمی گذارندم
 
 مگر به کوی تـ♥ـو این ابرها ببارندم
 
 مرا که مست تـ♥ـوام این خمار خواهد کشت
 
 نگاه کن که به دست که میسپارندم..؟
 
 مگر در این شب دیر انتظار عاشق کُش
 
 به وعده های وصال تـ♥ـو زنده دارندم
 
 غمی نمی خورد ایام و جای رنجش نیست
 
 هزار شکر که بی غم نمی گذارندم
 
 سَری به سینه فرو برده ام مگر روزی
 
 چو گنج گم شده زین کنج غم برآرندم
 
 چه باک اگر به دل بی غمان نبردم راه
 
 غم شکسته دلانم که می گسارندم
 
 
مـ♡ـن آن ستاره ی شب زنده دار امیدم
 
 که عاشقان تـ♥ـو تا صبح می شمارندم
 
 چه جای خواب که هر شب محصلان فراق
 
 خیال روی تـ♥ـو بر دیده می گمارندم
 
 هنوز دست نشسته ست غم ز خون دلم
 
 چه نقش ها که ازین دست می نگارندم
 
 کدام مست، می از خون سایه خواهدکرد
 
 که همچو خوشه ی انگور می فشارندمℳ
 
 هوشنگ ابتهاج

*
گنج گم شده*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، هوشنگ ابتهاج»سایه«،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 10:20 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 یاد داری که زمـ♡ـن خنده کنان پرسیدی
 
 چه ره آورد سفر دارم از این راه دراز..؟
 
 چهره ام را بنگر تا به تـ♥ـو پاسخ گوید
 
 اشک شوقی که فرو خفته به چشمان نیاز
 
 چه ره آورد سفر دارم ای مایهٔ عمر..؟
 
 سینه ای سوخته در حسرت یک عشق محال
 
 نگهی گمشده در پردهٔ رویایی دور
 
 پیکری ملتهب از خواهش سوزان وصال
 
 چه ره آورد سفر دارم ... ای مایهٔ عمر..؟
 
 دیدگانی همه از شوق درون پر آشوب
 
 لب گرمی که بر آن خفته به امید نیاز
 
 بوسه ای داغتر از بوسهٔ خورشید جنوب
 
 ای بسا در پی آن هدیه که زیبندهٔ تُست
 
 در دل کوچه و بازار شدم سرگردان
 
 عاقبت رفتم و گفتم که تـ♥ـو را هدیه کنم
 
 پیکری را که در آن شعله کشد شوق نهان
 
 چو در آیینه نگه کردم ، دیدم افسوس
 
 جلوهٔ روی مرا هجر تـ♥ـو کاهش بخشید
 
 دست بر دامن خورشید زدم تا بر
مـ♡ـن
 
 عطش و روشنی و سوزش و تابش بخشید
 
 حالیا ... این
مـ♡ـنم ، این آتش جانسوز مـ♡ـنم
 
 ای امید دل دیوانهٔ اندوه نواز
 
 بازوان را بگشا تا که عیانت سازم
 
 چه ره آورد سفر دارم از این راه دراز
 
 فروغ فرخزاد

*شوق*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، فروغ فرخزاد،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 11:03 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 با شبی که در چشمهایت در گذر است
 
 مرا به خوابی دیگر گونه بیداری بخش
 
 چرا که
مـ♡ـن حقیقت هستی را
 
 در حضور تـ♥ـو جسته ام
 
 و در کنار تـ♥ـو صبحی است
 
 که رنج شبان را
 
 از یاد می برد
 
 بگذار صبحم را به نام تـ♥ـو بیآغازم
 
 تا پریشانی دوشینم
 
 از یاد برده شودℳ
 
 محمد شمس لنگرودی

*کنار تو*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، محمد شمس لنگرودی،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 10:29 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 چشمان تـ♥ـو که از هیجان گریه می کنند    
 
 در
مـ♡ـن هزار چشم نهان گریه می کنند
 
 نفرین به شعر هایم اگر چشم های تـ♥ـو
 
 اینگونه از شنیدنشان، گریه می کنند
 
 شاید که آگهند ز پایان ماجرا
 
 شاید برای هر دومان گریه می کنند..!
 
 بانوی
مـ♡ـن..! چگونه تسلایتان دهم..؟
 
 چون چشم های باورتان گریه می کنند
 
 پر کرده کیسه های خود از بغض رودها
 
 چون ابرهای خیس خزان گریه می کنند 
 
 وقتی تو گریه می کنی ای دوست..!  در دلم
 
 انگار ابر های جهان گریه می کنند
 
 انگار با تـ♥ـو، بار دگر، خواهران
مـ♡ـن
 
 در ماتم برادرشان گریه می کنند
 
 در ماتم هزار گل ارغوان مگر
 
 با هم هزار سرو جوان گریه می کنند
 
 انگار عاشقانه ترین خاطرات
مـ♡ـن
 
 همراه با تـ♥ـو مویه کنان گریه می کنند
 
 حس میکنم که گریه فقط گریه ی تـ♥ـو نیست
 
 همراه تـ♥ـو زمین و زمان گریه می کنند
 
 حسین منزوی

*گریه*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، حسین منزوی،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در جمعه 13 مرداد 1396 ساعت 09:57 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 با دریغی سنگین

 شعر آمیخته با حسرت یک خاطره را

 قصه حادثه ی برج و کبوتر را

 یک بار دیگر می خوانم

 ای پرنده ی مهاجر ای مسافر

 ای مسافر 
  مـ♡ـن ،

 ای رفته به معراج

 تـ♥ـو به اندازه ی قدرت پریدن

  تـ♥ـو به اندازه ی دل بریدن از خاک

 عزیزی

 زیر این گنبد نیلی ، زیر این چرخ کبود

  توی یک صحرای دور ، یه برج پیر و کهنه بود

 یه روزی زیر هجوم وحشی بارون و باد

 از افق ، کبوتری تا برج کهنه پر گشود

  خسته و گمشده

 از اون ور صحرا می اومد

 باد پراشو می شکست بارون بهش سیلی می زد

 برج تنها سرپناه خستگی شد

  مهربونیش مرهم شکستگی شد

 اما این حادثه ی برج و کبوتر

 قصه ی فاجعه ی دلبستگی شد

 آخر این قصه رو ... تـ♥ـو می دونی .... تـ♥ـو می دونستی

 
  مـ♡ـن نمی تونم برم .... تـ♥ـو می تونی .... تـ♥ـو می تونستی

 باد و بارون که تموم شد ، اون پرنده پر کشید

 التماس و اشتیاقو توی چشم برج ندید

 عمر بارون عمر خوشبختی برج کهنه بود

 بعد از اون حتی تو خوابم اون پرنده رو ندید

 ای پرنده ی
مـ♡ـن ای مسافر مـ♡ـن
 
  
مـ♡ـن همون پوسیده ی تنها نشینم

  هجرت تـ♥ـو هر چه بود معراج تـ♥ـو بود

 اما
مـ♡ـن
 
 اسیر مرداب زمینم

 راز پرواز و فقط تـ♥ـو می دونی ... تـ♥ـو می دونستی

 نمی تونم بپرم .... تـ♥ـو می تونی .... تـ♥ـو می تونستی
 
 اردلان سرفراز

*برج کهنه*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، اردلان سرفراز،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو، ابی،

♥ نوشته شده در پنجشنبه 12 مرداد 1396 ساعت 12:02 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 تـ♥ـو در مـ♡ـنی
 
 مثل عکس ماه در برکه
 
 در
مـ♡ـنی و
 
             دور از دسترس
مـ♡ـن
 
 
 سهم
مـ♡ـن از  تـ♥ـو
 
 فقط همین شعرهای عاشقانه است
 
             و دیگر هیچ .
 
 
 ثروتمندی فقیرم ؛
 
             مثل بانکداری بی‌پول
 
                        
مـ♡ـن فقط آینۀ تـ♥ـو هستمℳ
 
  رسول یونان

*سهم من*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، رسول یونان،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در چهارشنبه 11 مرداد 1396 ساعت 10:00 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 وقتی نداری طعمه تا آهو بگیری
 
 باید فقط با یاد چشمش خو بگیری
 
 سخت است جای آن کسی که دوست داری
 
 در خلوت خود در بغل "زانو" بگیری
 
 از حسرتش کارت به جایی می کشد تا
 
 قانع شوی از او دو تار مو بگیری...
 
 وقتی که دل دادی چه وصلش، چه فراقش
 
 زشت است آنچه داده ای از او بگیری
 
 از روی تـ♥ـو چه آرزوها در دلم بود
 
 از بخت بد باید که از 
مـ♡ـن رو بگیریℳ!
 
 علی حیات بخش

*آهو*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، علی حیات بخش،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 13:41 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 کنار عکس تـ♥ـو پر ازحال وهوای گریه ام
 
 شکوه نمی کنم ولی پر از صدای گریه ام
 
 شکوه نمی کنم ولی حریف دنیا نمی شم
 
 مثل یه بغض کهنه ام جون می کنم وا نمی شم
 
 برق کدوم ستاره زد تو چشمایی که یادمه
 
 تـ♥ـو دل سپردی از ازل،تـ♥ـو پر کشیدی از همه
 
 حس کدوم فاصله بود که از رگ تـ♥ـو کنده شد
 
 بین کدوم دقیقه بود که قلب تـ♥ـو پرنده شد
 
 شکوه نمی کنم ولی دنیا فقط یه منظره س
 
 تـ♥ـو اون طرف
مـ♡ـن این طرف فاصله مون یه پنجره س
 
 تـ♥ـو قصه موندی همه شب ، تـ♥ـو ریشه بستی همه جا
 
 اسم تموم کوچه ها ، سهم تموم آدما
 
 
مـ♡ـن از هجوم خستگی حریف دنیا نشدم
 
 کنار سفره ی زمین نشستم و پا نشدم
 
 شکوه نمی کنم ولی دوزخ دنیا مال
مـ♡ـن
 
 تـ♥ـو پرکشیدی از زمین به سمت پروانه شدنℳ
 
 عبدالجبار کاکایی

*شکوه نمی کنم*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، عبدالجبار کاکایی،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو، محمد اصفهانی،

♥ نوشته شده در دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 09:40 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 تـ♥ـو آمدی که بگویی ؛ اگر...اگر می رفت...
 
 تـ♥ـو آمدی و کسی داشت سمت در می رفت..!
 
 تـ♥ـو آمدی و چنان زل زدی به پوچی
مـ♡ـن
 
 که داشت حوصله ی انتظار سر می رفت..!
 
 تـ♥ـو آمدی و کسی گوشه ی غزل هی با
 
 ردیف و قافیه هایی عجیب ور می رفت
 
 تـ♥ـو آمدی ، کلماتی که مرد ساخته بود
 
 شبیه صابون از دست شعر در می رفت
 
 از اینکه آمده تا...بیشتر پشیمان بود
 
 از اینکه آمده تا...هرچه بیشتر می رفت..!
 
 اشاره کرد خدا سمت پرتگاه...ولی
 
 به گوش
مـ♡ـن...و تـ♥ـو این حرف ها مگر می رفت..!
 
 تـ♥ـو آمدی که بگویی...به گریه افتادی..!
 
 و پشت پنجره انگار یک نفر می رفتℳ
 
   سید مهدی موسوی

*تو آمدی*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، سید مهدی موسوی،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 07:51 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 ای مسافر ، ای جدا ناشدنی

 گامت را آرامتر بردار ، از برم آرامتر بگذر
 
 تا به کام دل ببینمت ، بگذار از اشک سرخ

 گذرگاهت را چراغان کنم
 
 آه که نمی دانی ، سفرت روح مرا به دو نیم می کند

 و شگفتا که زیستن با نیمی از روح ، تن را می فرساید
 
 بگذار بدرقه کنم ، واپسین لبخندت را

 و آخرین نگاه فریبنده ات را
 
 مسافر 
مـ♡ـن

 آنگاه که می روی ، کمی هم واپس نگر باش

 با 
مـ♡ـن سخنی بگو ، مگذار یکباره از پا درافتم

 فرق صاعقه وار را بر نمی تابم

 جدایی را لحظه لحظه به 
مـ♡ـن بیاموز
 
 آرام تر بگذر

 تـ♥ـو هرگز مشایعت کننده نبودی

 تا بدانی وداع چه صعب است

 وداع توفان می آفریند
 
 اگر فریاد رعد را در توفان نمی شنوی

باران هنگام طوفان را که میبینی
  
 آری ؛

 باران اشک بی طاقتم را که می نگری

 
مـ♡ـن چه کنم..؟

 تـ♥ـو پرواز میکنی و 
مـ♡ـن پایم به زمین بسته است

ای پرنده..! دست خدا به همراهت
 
اما نمی دانی

 که بی تـ♥ـو به جای خون

اشک در رگهایم جاریست

از خود تهی شده ام

 نمی دانم..؟ تا بازگردی
    
مرا خواهی دیدℳ
   
 مهدی سهیلی

*ای مسافر*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، مهدی سهیلی،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در شنبه 7 مرداد 1396 ساعت 09:56 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 از بیم و امید عشق رنجورم ، آرامش جاودانه می خواهم
 
 بر حسرت دل دگر نیفزایم ، آسایش بیکرانه می خواهم
 
  
  پا بر سر دل نهاده می گویم ، بگذشتن از آن ستیزه جو خوشتر
 
 یک بوسه ز جام زهر بگرفتن ، از بوسه آتشین او خوشتر
 
  
  پنداشت اگر شبی به سرمستی ، در بستر عشق او سحر کردم
 
 شبهای دگر که رفته از عمرم ، در دامن دیگران به سر کردم
 
  
  دیگر نکنم ز روی نادانی ،قربانی عشق او ، غرورم را
 
 شاید که چو بگذرم از او یابم ، آن گمشده شادی و سُرورم را
 
  
  آنکس که مرا نشاط و مستی داد ، آنکس که مرا امید و شادی بود
 
 هرجا که نشست بی تامل گفت؛" او یک زن ساده لوح عادی بود "
 
  
 می سوزم از این دوروئی و نیرنگ ، یکرنگی کودکانه می خواهم
 
 ای مرگ از آن لبان خاموشت ، یک بوسه جاودانه می خواهم
 
  
  رو ، پیش زنی ببر غرورت را ، کو عشق ترا به هیچ نشمارد
 
 آن پیکر داغ و دردمندت را ، با مهر به روی سینه نفشارد
 
  
 عشقی که ترا نثاره ره کردم ، در سینه دیگری نخواهی یافت
 
 زان بوسه که بر لبانت افشاندم ، شورنده تر آذری نخواهی یافت
 
  
  در جستجوی تـ♥ـو و نگاه تـ♥ـو ، دیگر ندود نگاه بی تابم
 
 اندیشه آن دو چشم رویائی ، هرگز نبرد ز دیدگان خوابم
 
  
 دیگر به هوای لحظه ای دیدار ، دنبال تـ♥ـو در به در نمی گردم
 
 دنبال تـ♥ـو ای امید بی حاصل ، دیوانه و بی خبر نمی گردم
 
  
  در ظلمت آن اتاقک خاموش ، بیچاره و منتظر نمی مانم
 
 هر لحظه نظر به در نمی دوزم ، وان آه نهان به لب نمی رانم
 
  
  ای زن که دلی پر از صفا داری ، از مرد وفا مجو، مجو، هرگز
 
 او معنی عشق را نمی داند ، راز دل خود به او مگو هرگزℳ
 
 فروغ فرخزاد

*خسته*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، فروغ فرخزاد،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در جمعه 6 مرداد 1396 ساعت 10:49 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 جار شادمانه ی گنجشکان را
 
 روشن تر می شنوم ،
 
چرا که تـ♥ـو اینجایی..!
 
 شکوه خورشید و
 
 کف کوبی برگ ها ،
 
 پنبه های ولنگار ابر ،
 
لَن ترانی ِ جوباره ی فروتن
 
 این همه را خوش تر از همیشه می بینم ،
 
چرا که تـ♥ـو اینجایی..!
 
 تـ♥ـو آن اشارت روشنی
 
که آدم را ، به برچیدن سیب
 
سرترین شاخه دعوت کرد..!
 
 بهشت را به نیم نگاه تـ♥ـو فروختم
 
 تا با تـ♥ـو
 
 بر گستره ی خاموش خاک
 
 بهشتی نو بیافرینم
 
   یغما گلرویی

*نیم نگاه تو*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، یغما گلرویی،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در پنجشنبه 5 مرداد 1396 ساعت 09:58 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 ستاره های سربی ، فانوسک های خاموش

 
مـ♡ـن و هجوم گریه ، از یاد تـ♥ـو فراموش
 
 تـ♥ـو بال و پر گرفتی ، به چیدن ستاره

 دادی
مـ♡ـنو به خاک ، این غربت دوباره
 
 دقیقه های بی تـ♥ـو ، پرنده های خسته ان

 آیینه های خالی ، دروازه های بسته ان
 
 اگه نرفته بودی ، جاده پر از ترانه

 کوچه پر از غزل بود ، به سوی تـ♥ـو روانه
 
 اگه نرفته بودی ، گریه 
مـ♡ـنو نمیبرد

 پرنده پر نمیسوخت ، آینه چین نمیخورد
 
 اگه نرفته بودی

 اگه نرفته بودی
 
 شبانه های بی تـ♥ـو ، یعنی حضور گریه

 با
مـ♡ـن نبودن تـ♥ـو ، یعنی وفور گریه
 
 از تـ♥ـو به آینه گفتم ، از تـ♥ـو به شب رسیدم

 نوشتمت رو گلبرگ ، تـ♥ـو رو نفس کشیدم
 
 از رفتن تـ♥ـو گفتم ، ستاره دربدر شد

 شبنم به گریه افتاد ، پروانه شعله ور شد
 
 اگه نرفته بودی ، جاده پر از ترانه

 کوچه پر از غزل بود ، به سوی تـ♥ـو روانه
 
 اگه نرفته بودی ، گریه 
مـ♡ـنو نمیبرد

 پرنده پر نمیسوخت ، آینه چین نمیخورد
 
 اگه نرفته بودی
 و
 اگه نرفته بودی
 
 ستاره های سربی ، فانوسک های خاموش

 
مـ♡ـن و هجوم گریه ، از یاد تـ♥ـو فراموشℳ
 
 ایرج جنتی عطایی

*ستاره های سربی*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، ایرج جنتی عطایی،
برچسب ها:عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو، ابی،

♥ نوشته شده در چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت 10:03 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

 گر باد خزان زد به بهاران وجودم
 
 گر نیستم آن عاقل و فرزانه که بودم
 
 آرامش
مـ♡ـن گر سپر خشم زمان شد
 
 گلزار دلم دستخوش باد وزان شد
 
 با یاد بهاری که رسد بر تن هر دشت
 
 تا با نفسش زنده کند دامن گلگشت
 
 دل خوش به نسیم تـ♥ـوام ای فصل بهارم
 
 بر
مـ♡ـن برسی باز تـ♥ـو دیرینه نگارم
 
 سربرکشی از هر طرفی بر دل و جانم
 
 تا بوسه زنی بر تن سرد و نگرانم
 
 طوری بغلت گیر مرا هیچ زمانی
 
 هرگز نرسد بر تن
مـ♡ـن دست خزانیℳ
 
  فرزانه کوتی

*دست خزان*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، فاطمه آی پارا(تیکه ای از ماه)،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو،

♥ نوشته شده در سه شنبه 3 مرداد 1396 ساعت 10:01 توسط سعیـد : حضور♥()

فقط بخاطر تـ♥ـوℳ

  تو آسمون زندگیم ، ستاره بوده بی شمار
 
 اما شبای بی کسیم یکی نمونده موندگار
                        
 یکی نمونده از هزار
 
 ستاره های گمشده ، هر شبِ
مـ♡ـن هزار هزار
   
 اما همیشگی تـ♥ـویی ، ستاره ی دنباله دار
          
 یکی نمونده از هزار
 
 ای آخرین ، تنهاترین ، ‌آواره ی عاشق
     
هر شب عمرم همراه با
مـ♡ـن ، ستاره ی عاشق
 
 ستاره های گمشده ، هر شبِ
مـ♡ـن هزار هزار
 
 اما همیشگی تـ♥ـویی ، ستاره ی دنباله دار
 
 یکی نمونده از هزار
 
 ای تـ♥ـو ، آشنای ناشناسم
    
ای مرهم دست تـ♥ـو لباسم
   
 دیوار شبم شکسته از تـ♥ـو
   
 از ظلمت شب نمی هراسم
 
 انگار که زاده شده با
مـ♡ـن
    
عشقی که
مـ♡ـن از تـ♥ـو می شناسم
  
 انگار که زاده شده با
مـ♡ـن
            
عشقی که
مـ♡ـن از تـ♥ـو می شناسم
 
 ای آخرین تنهاتریم آواره ی عاشق
       
 هر شب عمرم همراه با
مـ♡ـن ، ستاره ی عاشق
 
 تـ♥ـو بودی و هستی هنوز
 
 سهم
مـ♡ـن از این روزگار
        
 با شب
مـ♡ـن فقط تـ♥ـویی
    
 ستاره ی دنباله دار
            
با شب
مـ♡ـن فقط تـ♥ـوییℳ
 
  
اردلان سرفراز

*ستاره ی دنباله دار*

فقط بخاطر تـ♥ـوℳطبقه بندی: فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عاشقانه، عاشقانه غمگین، اردلان سرفراز،
برچسب ها:فقط بخاطر تـ♥ـوℳ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، شعر غمگین، شعر برای تـ♥ـو، ابی،

♥ نوشته شده در دوشنبه 2 مرداد 1396 ساعت 09:47 توسط سعیـد : حضور♥()

Design By : Bia2skin.ir