عشق بی ثمرLove Barren
عشق بی ثمرLove Barren

فقط برای تـ♥ـوϻ

 رو به تـ♥ـو سجده می کنم دری به کعبه باز نیست
 بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست
 
 به هر طرف نظر کنم نماز مـ♡ـن نماز نیست
 مرا به بند می کشی از این رهاترم کنی
 
 زخم نمی زنی به مـ♡ـن که مبتلاترم کنی
 از همه توبه می کنم بلکه تـ♥ـو باورم کنی
 
 قلب مـ♡ـن از صدای تـ♥ـو چه عاشقانه کوک شد
 تمام پرسه های مـ♡ـن کنار تـ♥ـو سلوک شد
 
 عذاب می کشم ولی عذاب مـ♡ـن گناه نیست
 وقتی شکنجه گر تـ♥ـویی شکنجه اشتباه نیست
 
 قلب مـ♡ـن از صدای تـ♥ـو چه عاشقانه کوک شد
 تمام پرسه های مـ♡ـن کنار تـ♥ـو سلوک شد
 
 عذاب می کشم ولی عذاب مـ♡ـن گناه نیست
 وقتی شکنجه گر تـ♥ـویی شکنجه اشتباه نیستϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، روزبه بمانی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعر برای تـ♥ـو، داریوش، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ سه شنبه 4 آبان 1395 ] [ 08:54 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 خاک نشین ره میخانه ام
 خانه خراب دل دیوانه ام
 
 زان که به میخانه به جز یار نیست
 کشمکش صفحه و زنّار نیست
 
 هرچه در آنجاست بُوَد در خروش
 جام مِی و مِی زده و مِی فروش
 
 حسرت بگذشته و آینده نیست
 جز به ره عشق کسی بنده نیست
 
 ای که به دام تـ♥ـو اسیرم اسیر
 لذت دیوانگی از مـ♡ـن مگیر
 
 بنده عشقم کن و نامم بده
 خاک رهم ساز و مقامم بدهϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، هما میرافشار، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعر برای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ دوشنبه 3 آبان 1395 ] [ 09:34 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 ای رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر
 
 بر مـ♡ـن منگر ، تاب نگاه تـ♥ـو ندارم
 
 بر مـ♡ـن منگر ، زانکه به جز تلخی اندوه
 
 در خاطر از آن چشم سیاه تـ♥ـو ندارم
 
 ای رفته ز دل راست بگو..! بهر چه امشب
 
 با خاطره ها آمده ای باز به سویم..؟
 
 گر آمده ای از پی آن دلبر دلخواه
 
 مـ♡ـن او نیَم ، او مرده و مـ♡ـن سایه اویم
 
 مـ♡ـن او نیَم ، آخر دل مـ♡ـن سرد و سیاه است
 
 او در دل سودازده از عشق شرر داشت
 
 او در همه جا ، با همه کس ، در همه احوال
 
 سودای تـ♥ـو را ای بت بی مهر..! به سر داشت
 
 مـ♡ـن او نیَم ، این دیده مـ♡ـن گنگ و خموش است
 
 در دیده او آن همه گفتار ، نهان بود
 
 وان عشق غم آلود در آن نرگس شبرنگ
 
 مرموزتر از تیرگی شامگهان بود
 
 مـ♡ـن او نیَم آری ، لب مـ♡ـن این لب بی رنگ
 
 دیری ست که با خنده یی از عشق تـ♥ـو نشکفت
 
 اما به لب او همه دم خنده جان بخش
 
 مهتاب صفت بر گل شبنم زده میخفت
 
 بر مـ♡ـن منگر ، تاب نگاه تـ♥ـو ندارم
 
 آن کس که تـ♥ـو میخواهیش از مـ♡ـن به خدا مُرد
 
 او در تن مـ♡ـن بود و ندانم که به ناگاه
 
 چون دید و چه ها کرد و کجا رفت و چرا مُرد
 
 مـ♡ـن گور ویم ، گور ویم ، بر تن گرمش
 
 افسردگی و سردی کافور نهادم
 
 او مُرده و در سینه مـ♡ـن ، این دل بی مهر
 
 سنگی ست که مـ♡ـن بر سر آن گور نهادمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، سیمین بهبهانی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعر برای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ یکشنبه 2 آبان 1395 ] [ 09:47 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 چشم هایت معجزه می کند
  به سمت مـ♡ـن که می چرخد
  نفس در سینه ام حبس می شود
  این مـ♡ـنم که حسادت می کند..؟
 
  چگونه حسادت نکنم
  وقتی تمام تـ♥ـو مال مـ♡ـن نیست..؟
  چگونه حسادت نکنم
  وقتی لبخند می زنی و
  فرد روبه رویی مـ♡ـن نیستم..؟
  چگونه حسادت نکنم
  وقتی پلک های آینه برای دیدنت
  روی هم نمی رود..؟
 
  دلم بهانه ی حضور تـ♥ـو را دارد
  بعد از تـ♥ـو
  هیچ دلی دلم را نمی لرزاند
  کجاییϻ؟

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فاطمه آی پارا(تیکه ای از ماه)، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعر برای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ شنبه 1 آبان 1395 ] [ 09:08 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 خیره به دنبال تـ♥ـو می گردم
  نشانی از تـ♥ـو نیست
  تنم لرزیدن می خواهد میان حلقه ی بازوانت
  و دلم
  جادوی چشم هایت را
  تا آرامم کند.
 
 این آخرِ اعتراف مـ♡ـن است
  کنارم خدا هم باشد
  دلم پیش تـ♥ـو آرام خواهد شدϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فاطمه آی پارا(تیکه ای از ماه)، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعر برای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ جمعه 30 مهر 1395 ] [ 09:56 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 در این سکوت که تـ♥ـو
  پشت شیشه ای پنهانی
 
مـ♡ـن برای تـ♥ـو می نویسم.
 تـ♥ـو به خدا نزدیک تر می شوی و
مـ♡ـن 
  بی خیال بهشتش.
 
 چشم های عاشق خود را
  از رخ
مـ♡ـن وا مگیر
  که این در خود شکسته
  نجوای دستانت را می خواهد
  تا به رقصی تازه آلوده گردد.
 
 نگو که سرابی بیش نیستی؛
  بیا که این سوی شیشه
  تولدی دیگر به انتظار تـ♥ـوست
  بیا و این فاصله نحس را
  زنده به گور کنϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فاطمه آی پارا(تیکه ای از ماه)، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ پنجشنبه 29 مهر 1395 ] [ 09:06 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 سکوت که می کنی
  دلم بر سیاه و سفید می نشیند
  بسان مادری
  که بر سوگ فرزند خویش.
 
 سکوت که می کنی
  باز به جستجوی یک آواز
  سدی در چشم
  خود را می بازد.
 
 سکوت مکن
  مرا منتی به ماه چند هزار ساله جهان نیست
  خودت بتاب
  ماه
مـ♡ـن.
 
 اینجا که تـ♥ـو نیستی
 
مـ♡ـن میان هزاران راه رفته و نرفته
  در آغوش این سرمای بی وجدان
  چشم بر بهشت خویش می بندمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فاطمه آی پارا(تیکه ای از ماه)، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ چهارشنبه 28 مهر 1395 ] [ 09:41 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 تـ♥ـو را چگونه تصویر کنم
  که از
مـ♡ـن برای خود فرشته ای ساخته ای و
  هر روز به انتظارم ثانیه ها را خط میزنی..؟
 
  تـ♥ـو را چگونه تصویر کنم
  که از رویای زیبای شبانه ات می گذری و
  در دل بی وجدان شب برای
مـ♡ـن می نویسی..؟
 
  چگونه تصویر کنم تـ♥ـو را
  هنگامی که با نوای ساز
مـ♡ـن
  در خیال خود، با تمام وجود به رقص ایستاده ای..؟
 
  کجایی..؟
  بیا که صدای ثانیه های ساعت روی دیوار
  حکم به اعدام نفس هایم داده است.
 
 کجایی که ببینی
  در این زندان تنهایی ام
  به انتظاری تازه آلوده گشته ام
 
  بیا
 
مـ♡ـن آغوشی به ابعاد تمام این شهر
برایت گسترده امϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فاطمه آی پارا(تیکه ای از ماه)، . . . برچسب ها: : فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ سه شنبه 27 مهر 1395 ] [ 09:32 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 وقتی از آغوشم می آویزی
  نفسم بند می آید
  گویی دستانت جادو می کنند
  وقتی که بر دار می کشی مرا.
 و این حجم سرخ
  که می خواهد به مهمانی سینه تـ♥ـو آید.
 
 تـ♥ـو ترانه خوان یک آوازی
  و
مـ♡ـن نبضش را
  در تـ♥ـو می جویم.
 آغوشم را بگیرϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فاطمه آی پارا(تیکه ای از ماه)، . . . برچسب ها: : فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ دوشنبه 26 مهر 1395 ] [ 10:32 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 یادش بخیر
 دیروز عاشقانه ای برایت نوشتم
 و همزمان دستان باد را می جستم
 که در کوله بارش تـ♥ـو را آرد.
 
 و تـ♥ـو
 میان آغوش دیگری گم شدی
 و
مـ♡ـن
 همچو ابلهی تمام عیار
 ثانیه ها را روی دیوار خط می زدم.
 
 یادش بخیر
 دیروز بهشتی میان آغوشم برایت کوک کرده بودم
 و تـ♥ـو
 دل را به دیگری دادی
 که هیزم ترهایی که برایت میفروخت
 عاقبت سر به فلک خواهد برد
 و تـ♥ـو سرخوش از آن هیزم فروش قصه ها.
 
 بگو کیست آنکه میان سینه ات لانه ای ساخت..؟
 کیست که می پرستی اش مثل یک بت..؟
 کیست که در عاشقانه ات با او
 بازنده
مـ♡ـن بودم..؟
 
 حال که عاشقانه های مرا تقدیم او میکنی
 عشق
مـ♡ـن خمیازه می کشد
 سالهاست که نخوابیده
 
مـ♡ـن بستری پشت خاطره هایم
 برایش می سازم
 که تا ابد لابه لای آن بخوابدϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فاطمه آی پارا(تیکه ای از ماه)، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ یکشنبه 25 مهر 1395 ] [ 08:33 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ


 درونم آتش می گیرد وقتی تـ♥ـو کنارمی و مـ♡ـن
  جرات نمی کنم نزدیک تر شوم
ماه
مـ♡ـن..! تـ♥ـو با مـ♡ـنی و مـ♡ـن با تـ♥ـو 
فقط هر دو با دیگری می گذرانیم
این را لحظه ی خداحافظی فهمیدم که تـ♥ـو
نگاهت به مـ♡ـن بود و مـ♡ـن دلم را پشت سرم جا گذاشتم
چقدر خورشید دلتنگ تـ♥ـوستϻ


فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فاطمه آی پارا(تیکه ای از ماه)، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ شنبه 24 مهر 1395 ] [ 21:24 ] [ سعیـد ϻ ]

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)


 مُردم از دلواپسے بسکه پریشان خاطرم
 
 سایه ات تا برسرم باشد خدا را شاکرم
 
 دیگر از امروز یک لحظه مشو از مـ♡ـن جدا
 
 تـ♥ـو شبیه کعبه باش و مـ♡ـن شبیه زائرم
 
 در نماز شب دعا کردم نبینم داغ تـ♥ـو
 
 تـ♥ـو سلامت باشے اما مـ♡ـن بمیرم حاضرم
 
 تـ♥ـو به فکر حنجرت باش و غم مـ♡ـن را مخور
 
 دختر زهرایم و در حفظ معجر ماهرم
 
 دست خود روے سرم بگذار و یا ستار گو
 
 بوے خاک چادر مادر گرفته چادرم
 
 ناز کم کن اے نگار نازنینم یاحسین
 
  ترس مـ♡ـن این است داغت را ببینم یا حسین

Hossien

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)

السلام علیک یا زینب کبری(س)

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای توღ، قاسم نعمتی، . . . برچسب ها: اشعار مذهبی، Moharam95، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ سه شنبه 20 مهر 1395 ] [ 17:11 ] [ سعیـد ϻ ]

السلام علیک یا ابوالقضل العباس(ع)

 مـ♡ـن آب را وقتـے فراهم کرده بودم
 
 دل را تهـے از ماتم و غم کرده بودم
 
 قبل از زمانـے که بریزد آبرویم
 
 نذرش همه دار و ندارم کرده بودم
 
 آقا اگر در دستهایم بود شمشیر
 
 مـ♡ـن شرّشان را از سرت کم کرده بودم
 
 دست مرا بستـے تـ♥ـو با حرفت وگرنه...
 
 حیوان صفتها را مـ♡ـن آدم کرده بودم
 
 فرصت اگر مـ♡ـن داشتم با رخصت از تـ♥ـو
 
 دنیاے آنها را جهنم کرده بودم
 
 چیز عجیبـے نیست چشمم را دریدند
 
 این صحنه را قبلاً مجسم کرده بودم
 
 با ضربۀ گرزے سرم پاشید از هم
 
 وقتـے براے مشک سر خم کرده بودم
 
 تیرے سه شعبه زحمت مـ♡ـن را هدر داد
 
 با اینکه مشکـے پُر فراهم کرده بودم
Abbas
السلام علیک یا ابوالفضل العباس(ع)

تاسوعای حسینی تسلیت باد

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای توღ، محسن عرب خالقی، . . . برچسب ها: اشعار مذهبی، Moharam95، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ دوشنبه 19 مهر 1395 ] [ 16:43 ] [ سعیـد ϻ ]

السلام علیک یا علی اکبر(ع)


 روضـه خـوان گـفـت کــه لـیـلا پـسـرے داشـت کــه رویـش
 بــه درخـشــنــدگــے مــاه ، کـــه عــبــاس عــمــویــش
 روضـه خـوان گـفـت کـه لـیـلا پسرے داشت کـه مجنون
 پـسـرے داشت کـه مـے رفت و نگاه تـ♥ـو به سویش
 پـسـرے خـوش قـد و قـامـت ، پـسـرے صبح قیامت
 روضـه خـوان گفت کـه در باد پریشان شده مویش
 آسـمـان بــار امـانـت نـتـوانــســت کــشــیــدن
 کـه بـریـدنـد خـدایـا کـه شـکـسـتـند سبویش
 روضــه خـوان تـاب نـیـاورد عمو آب نـیـاورد
 روضه خوان آمد و زانو زد و بوسید گلویش
Aliakbar
السلام علیک یا علی اکبر امام حسین(ع)

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای توღ، مهدی جهاندار، . . . برچسب ها: اشعار مذهبی، Moharam95، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ یکشنبه 18 مهر 1395 ] [ 09:43 ] [ سعیـد ϻ ]

اللهم عجل لولیک الفرج

 عصر یک جمعه ے دلگیر ، دلم گفت بگویم بنویسم
 که چرا عشق به انسان نرسیده است..؟
  چرا آب به گلدان نرسیده است..؟
  چرا لحظه ے باران نرسیده است..؟
 و هر کس که در این خشکـے دوران به لبش جان نرسیده است 
  به ایمان نرسیده است و غم عشق به پایان نرسیده است 
  بگو حافظ دل خسته ز شیراز بیاید بنویسد ؛
  که هنوزم که هنوز است
  چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است..؟
  چرا کلبه ے احزان به گلستان نرسیده است..؟
  دل عشق ترک خورد :
  گل زخم نمک خورد ، زمین مرد ، زمان بر سر دوشش
  غم و اندوه ، به انبوه فقط برد زمین مرد ، زمین مرد .
  خداوند گواه است ؛
  دلم چشم به راه است و در حسرت یک پلک نگاه است 
  ولـے حیف نصیبم فقط آه است
  و همین آه خدایا برسد کاش به جایـے 
  برسد کاش صدایم به صدایـے ....
  عصر این جمعه ے دلگیر .
  وجود تـ♥ـو کنار دل هر بیدل آشفته شود حس 
تـ♥ـو کجایـے گل نرگس..؟
  به خدا آهِ نفس هاے غریب تـ♥ـو که آغشته به حزنـے است
ز جنس غم و ماتم ، زده آتش به دل آدم و عالم
مگر این روز و شبِ رنگ شفق یافته در سوگ کدامین غم عظمـے
   به تنت رخت عزا کرده اے  ،  اے عشق مجسم
که به جاے نم شبنم بچکد خون جگر دم به دم از عمق نگاهت 
 نکند باز شده ماه محرم ، نکند باز شده ماه محرم
که چنین میزند آتش به دل فاطمه آهت
 به فداے نخ آن شال سیاهت 
 به فداے رخت اے ماه..!
  بیا . صاحب این بیرق و این پرچم و این مجلس و این روضه و این بزم
تـ♥ـویـے آجرک الله 
  عزیز دو جهان ، یوسف در چاه
  دلم سوخته از آه نفس هاے غریبت 
  دل مـ♡ـن بال کبوتر شده . خاکستر پرپر شده 
  همراه نسیم سحرے روے پر فطرس معراج نفس گشته هوایـے 
   و سپس رفته به اقلیم رهایـے : به همان صحن و سرایـے که شما زائر آنـے
  و خلاصه شود آیا که مرا نیز به همراه خودت
 زیر رکابت ببرے تا بشوم کرب و بلایـے 
  به خدا در هوس دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد . نگهم خواب ندارد 
  قلمم گوشه ے دفتر ، غزل ناب ندارد . شب مـ♡ـن روزن مهتاب ندارد 
  همه گویند به انگشت اشاره ؛
  مگر این عاشق دلسوخته ارباب ندارد...؟
  تـ♥ـو کجایـے ..؟
  تـ♥ـو کجایـے شده ام باز هوایـے . شده ام باز هوایـے 
  گریه کن گریه و خون گریه کن
  آرے که هر آن مرثیه را خلق شنیده است شما دیده اے آن را
  و  اگر طاقتتان هست کنون مـ♡ـن نفسـے روضه زمقتل بنویسم 
   و خودت نیز مدد کن که قلم در کف مـ♡ـن همچو عصا در ید موسـے بشود
  چون تپش موج مصیبات بلند است 
  به گستردگـے ساحل نیل است .... و این بحر طویل است 
  و ببخشید اگر این مخمل خون بر تن تب دار حروف است
  که این روضه ے مکشوف لهوف است  
  عطش بر لب عطشان لغات است
  و صداے تپش سطر به سطرش همگـے موج مزن آب فرات است 
  و ارباب همه سینه زنان کشتـے آرام نجات است ؛
  ولـے حیف که ارباب (( قتیل العبرات )) است 
  ولـے حیف که ارباب ((اسیر الکربات )) است 
  ولـے حیف هنوزم که هنوز است حسین ابن علـے تشنه ے یار است
و زنـے محو تماشاست ز بالاے بلندے ..
  الف قامت او دال و همه هستـے او در کف گودال و سپس آه که (( الشمرُ ......))
  خدایا چه بگویم . که (( شکستند سبو را و بریدند )) 
  دلت تاب ندارد به خدا با خبرم  
  مـے گذرم از تپش روضه که خود غرق عزایـے 
 تـ♥ـو خودت کرب و بلایـے 
  قسمت مـے دهم آقا به همین روضه که در مجلس ما نیز بیایـے 
  تـ♥ـو کجایـے .... تـ♥ـو کجایـے .... تـ♥ـو کجایـےMahdi؟ 

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای توღ، سیدحمیدرضا برقعی، . . . برچسب ها: اشعار مذهبی، Moharam95، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ جمعه 16 مهر 1395 ] [ 15:34 ] [ سعیـد ϻ ]

سلام مـ♡ـن به محرم

 ســــلـــام مـ♡ـن بـــه مــحـرم ، مـحـرم گــــل زهــرا
 بـــه لـطـمـه هــاے ملـائـک بــه مـــاتــم گــــل زهــرا
 ســلـام مـ♡ـن بـه مـحـرم بـه تشنـگے عجیبش
 بــه بــوے سـیــب زمـیـنِ غــم و حــسیـن غریـبش
 سـلـام مـ♡ـن بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدے
 بـه چـشـم کاسه ے خون وبه شال ماتم مـهـدے
 ســـلــام مـ♡ـن بـــه مــحـرم بــه کــربــلـا و جـلالــش
 بـــه لـحـظــه هــاے پــر از حزن غرق درد و ملامش
 ســـلــام مـ♡ـن بــه مــحــرم بــه حـال خستـه زیـنـب
 بـــــــه بــــــے نــهـــایــــت داغ دل شــکـــسـتـــه زیــنــب
 ســلــام مـ♡ـن بـه مـحـرم بـه دسـت ومشک ابوالفضل
 بــــــــه نــــا امـیـــدے ســقـــا بـــــه ســوز اشــک ابـوالـفـضـل
 ســـلــام مـ♡ـن بــــــه مــحـــرم بـــــه قـــد و قــــامــت اکـــبـــر
 بـــــــــه کــــــــام خــشـک اذان گــــــوے زیـــر نــیـزه و خـنـجــر
 ســلــام مـ♡ـن بـــه مــحــرم بــــه دســـت و بـــــازوے قـــاســم
 بــــــه شـوق شـهـد شـهـادت حـنــــاے گــیــســوے قــــاســم
 ســـلــام مـ♡ـن بـــــه مــحـــرم بــــه گـــاهـــواره ے اصــغــر
 بـــــه اشـک خـجـلـت شــاه و گـــلـــوے پــــاره ے اصــغــر
 ســـلــام مـ♡ـن بــــه مــحـــرم بــــه اضــطـــراب ســکــیـــنــه
 بــــه آن مــلــیــکــه، کـــه رویـش نـدیـده چـشـم مـدیـنــه
 ســـلــام مـ♡ـن بـــه مــحــرم بـــه عـــا شـقـے زهــیــرش
 بــــــه بــــاز گــشــتــن حُـــر و عـروج خــتــم بــه خـیــرش
 ســلــام مـ♡ـن بــه مـحـرم بــه مسـلـم و بـه حـبـیـبش
 بـــه رو سپـیـدے جــوُن و بــه بـوے عـطر عجیـبـش
 ســلــام مـ♡ـن بــه مـحـرم بــه زنگ مـحـمـل زیـنـب
 بــــه پــــاره ، پـــــاره تـــن بــــے ســر مــقــابــل زیـنـب
 ســلــام مـ♡ـن بــه محـرم به شـور و حـال عیـانـش
 سـلـام مـ♡ـن بـه حسـیـن و بـه اشک سینه زنـانش 

فرارسیدن ایام محرم و عزای امام حسین (ع) تسلیت باد

فقط برای تـ♥ـوϻ


. . . برچسب ها: اشعار مذهبی، Moharam95، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 09:09 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 بیا تکلیفو روشن کن ، نه اونجورے کـــــــــــه مجبورے
 بیا تکلیفو روشن کن ، نه اینجورے کـــــــــــه مغرورے 
 کسے عاشقتر از مـ♡ـن نیست ، خودت هم اینو میدونے
 بیا تکلیفو روشن کن ، بهم بگو کـــــــــه مے مونے
 جدایے ممکنه ما رو  ، یــــه شب راحت کنه از غم 
 ولے فردا تـ♥ـو میدونے ، کــــه دلتنگیم براے هم
 جدایے ممکنه ما رو  ، یـــه شب راحت کنه از غم 
 ولے فردا تـ♥ـو میدونے ، کــه دلتنگیم براے هم
 ازت حرفے کـــــه میپرسم ، جوابم رو نمیگیرم
 بگو مے مونے یا میرے ، بگم زنده ام یا مے میرم
 بیا تکلیفو روشن کن ، نه اونجورے که مجبورے
 بیا تکلیفو روشن کن ، نه اینجورے که مغرورےϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، افشین مقدم، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، علیرضا عصار، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ یکشنبه 11 مهر 1395 ] [ 08:48 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 وفا نكردے و كردم، خطا ندیدے و دیدم
 شكستے و نشكستم، بُریدے و نبریدم
 اگر ز خلق ملامت، و گر ز كرده ندامت
 كشیدم از تـ♥ـو كشیدم، شنیدم از تـ♥ـو شنیدم
 وفا نكردے و كردم، خطا ندیدے و دیدم
 شكستے و نشكستم، بُریدے و نبریدم
 اگر ز خلق ملامت، و گر ز كرده ندامت
 كشیدم از تـ♥ـو كشیدم، شنیدم از تـ♥ـو شنیدم
 كے ام، شكوفه اشكے كه در هواے تـ♥ـو هر شب
 ز چشم ناله شكفتم، به روے شكوه دویدم
 مرا نصیب غم آمد، به شادے همه عالم
 چرا كه از همه عالم، محبت تـ♥ـو گزیدم
 چو شمع خنده نكردے ، مگر به روز سیاهم
 چو بخت جلوه نكردے ، مگر ز موے سپیدم
 بجز وفا و عنایت، نماند در همه عالم
 ندامتے كه نبردم، ملامتے كه ندیدم
 نبود از تـ♥ـو گریزے چنین كه بار غم دل
 ز دست شكوه گرفتم، بدوش ناله كشیدم
 جوانے ام به سمند شتاب مے شد و از پے
 چو گرد در قدم او، دویدم و نرسیدم
 به روے بخت ز دیده، ز چهر عمر به گردون
 گهے چو اشك نشستم، گهے چو رنگ پریدم
 وفا نكردے و كردم، بسر نبردے و بردم
 ثبات عهد مرا دیدے ای فروغ امیدمϻ؟

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، مهرداد اوستا، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ شنبه 10 مهر 1395 ] [ 09:03 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن
 ز غمهاے دگر غیر از غم عشقت رها کن
 تـ♥ـو خود گفتے که در قلب شکسته خانه دارے
 شکسته قلب مـ♡ـن جانا بعهد خود وفا کن
 
 خدایا بے پناهم
 ز تـ♥ـو جز تـ♥ـو نخواهم
 
 
 اگر عشقت گناه است
 ببین غرق گناهم

 دو دست دعا برآورده ام بسوے آسمانها
 که تا پر کشم به بال غمت رها در کهکشانها
 چونیلوفر عاشقانه چنان میپیچم بپاے تـ♥ـو
 که سر تا پا بشکفد گل ز هر بندم در هواے تـ♥ـو
 بدست یارے اگر که نگیرے تـ♥ـو دست دلم را دگر که بگیرد
 به آه و زارے اگر نپذیرے شکسته دلم را دگر که پذیرد
 خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن
 ز غمهاے دگر غیر از غم عشقت رها کن
 تـ♥ـو خود گفتے که در قلب شکسته خانه دارے
 شکسته قلب مـ♡ـن جانا بعهد خود وفا کن
 
 خدایا بے پناهم
 ز تـ♥ـو جز تـ♥ـو نخواهم
 
 
 اگر عشقت گناه است
 ببین غرق گناهم

 دو دست دعا برآورده ام بسوے آسمانها
 که تا پر کشم به بال غمت رها در کهکشانهاkhoda

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای توღ، قیصر امین پور، . . . برچسب ها: عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، علیرضا افتخاری، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ جمعه 9 مهر 1395 ] [ 09:17 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 گفتا که مے بوسم تـ♥ـو را ، گفتم تمنا مے کنم
 گفتا اگـر بیند کسے ، گفتم که حاشا مے کنم
 گفتا ز بخت بد اگــر ، ناگه رقیب آید ز در
 گفتم که با افسونگرے ، او را ز سر وا مے کنم
 گفتا کــــــه تلخے هاے مے گر نا گوار افتد مرا
 گفتم کـــــــه با نوش لبم ، آنرا گوارا مے کنم
 گفتا چه مے بینے بگو ، در چشم چون آیینه ام
 گفتم که
مـ♡ـن خود را در آن عریان تماشا مے کنم
 گفتا کــــــــه از بے طاقتے دل قصد یغما مے کند
 گفتم کـــــــه با یغما گران بارے مدارا مے کنم
 گفتا کــــه پیوند تـ♥ـو را با نقد هستے مے خرم
 گفتم که ارزانتر از این
مـ♡ـن با تـ♥ـو سودا مے کنم
 گفتا اگــــــر از کوے خود روزے تـ♥ـو را گفتم برو
 گفتم کـــــه صد سال دگر امروز و فردا مے کنمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، سیمین بهبهانی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ پنجشنبه 8 مهر 1395 ] [ 08:43 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 عشق تـ♥ـو یعنے تمام زندگے حس کردنے ست
 عطر شب بو، ابر، باران، یاسمن بوییدنے ست
 عشق تـ♥ـو یعنے عبادت ،سجده و حمد خدا
 یعنے الطاف خدایم بر سرم باریدنے ست
 او تـ♥ـو را با بند بند جان
مـ♡ـن آمیخته
 عشق تـ♥ـو یعنے کتاب آفرینش خواندنے ست
 عشق تـ♥ـو یعنے صداے ضربه هاے نبض
مـ♡ـن
 تا بمانم خواهش تـ♥ـو در وجودم ماندنے ست
 عشق تـ♥ـو یعنے وصال موج و ساحل دم به دم
 موج بے آرامشم
مـ♡ـن ساحلت بوسیدنے ست     
 عشق تـ♥ـو یعنے بهشت آرزو آغوش تـ♥ـوست
 جام نوشین لبانت تا ابد نوشیدنے ستϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فرزانه کوتی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ چهارشنبه 7 مهر 1395 ] [ 12:30 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 فکرش نباش مال کسے جـــــــز تـ♥ـو نیستم
 دیگر به فکر هم نفسے جـــــــــز تـ♥ـو نیستم
 عشق تـ♥ـو خواست با تـ♥ـو عجینم کند که کرد
 وقتے به عمق
مـ♡ـن برسے جــــز تـ♥ـو نیستم
 بـعـد از چـقــــدر ایـن طـرف و آن طـرف زدن
 فهمیده ام که در هوسے جـــــــز تـ♥ـو نیستم
 یــک آسـمــان اگـر چـه بـه رویم گشوده است
 
مـ♡ـن راضے ام که در قفسے جـز تـ♥ـو نیستم
 حالا خیالم از تـ♥ـو کــــــــه راحت شود عزیز
 دیگر به فکر هیچ کسے جـــــــز تـ♥ـو نیستمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، مهدی فرجی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ سه شنبه 6 مهر 1395 ] [ 09:05 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 هـرگــز تـ♥ـو هـم مـــانــنـــد مـ♡ـن آزار دیــدے..؟
 یــــار خــودت را از خــودت بـــیـــزار دیـــد
ے..؟
 آیــــا تـ♥ـو هـم ، هــر پــرده اے را تــا گشودے
 از چــار چــوب پـنـجـــره دیـــــوار دیــد
ے..؟
 اصـلا بـبـیـنـم ، تـا بـه حـالا صـخــره بود
ے..؟
 از زیـــر امــــواج آســـمـان را تـــار دید
ے..؟
 نـام کـسے را در قـنـوتت گـــریــــه کـرد
ے..؟
 از «آتـنــا» گـفـتن «عــذابَ النـّار» دید
ے..؟
 در پـشـت دیـوار ِحیاطـے شعـر خوانـد
ے..؟
 دل کـنـدن از یــک خــانه را دشـوار دید
ے..؟
 آیا تـ♥ـو هم با چشم ِ بــــاز و خیسِ از اشک
 خواب کسے را روز و شب بـــیـــــدار دیـد
ے..؟
 رفتے مطب بے نسخه برگردے به خــــــانــــه..؟
 بیـمـار بـودے مثل ِ
مـ♡ـن..؟ ، بیمار دیـــــدے..؟؟
 حقــــــــا که بـا
مـ♡ـن فــرق دارے لااقـل تـ♥ـو
 او را کـــــــه مے خواهے خودت یـک بـــار دید
ےϻ؟؟

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، کاظم بهمنی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 09:35 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 اے مهربان تر از برگ در بوسه هاے باران
 بیدارے ستـــــاره در چشم جویباران
 آیینه نگــاهت پیوند صبح و ساحل
 لبخند گاهگـاهت صبح ستاره باران
 باز آ که در هوایـت خاموشے جنونم
 فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران
 اے جویبار جار
ے..! زین سایه برگ مگریز
 کاینگونه فرصت از کف دادند بیشمــاران
 گفتے به روزگــــــارے مهرے نشسته گفتم
 بیرون نمے توان کرد حتے به روزگــــــــاران
 بیگانگے ز حد رفت اے آشنــــــــــــا مپرهیز
 زین عاشق پشیمان سرخیل شرمســـــــــــاران
 پیش از
مـ♡ـن و تـ♥ـو بسیار بودند و نقش بستند
 دیوار زندگے را زینگونه یادگـــــــــــــــــاران
 این نغمه محبت، بعد از
مـ♡ـن و تـ♥ـو ماند
 تا در زمانـــــــه باقیست آواز باد و بارانϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، محمدرضا شفیعی کدکنی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ یکشنبه 4 مهر 1395 ] [ 09:29 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 مرا خود با تـ♥ـو چیزے در میــان هست
 و گـــــــر نه روے زیبا در جهان هست
 وجودے دارم از مهرت گــــــــــدازان
 وجودم رفت و مهرت همچنـان هست
 مبر ظن کــــــز سرم سوداے عشقت
 رود تـــــا بر زمینم استخوان هست
 اگــــــــــر پیشم نشینے دل نشانے
 و گر غایب شوے در دل نشان هست
 به گفتن راست نایــد شرح حسنت
 ولیکن گفت خواهم تـا زبان هست
 ندانم قامتست آن یــــــا قیامت
 که م
ے گوید چنین سرو روان هست
 توان گفتن بـــــــه مه مانے ولے ماه
 نپندارم چنین شیرین دهــــان هست
 بجز پیشت نخواهم سر نهــــــــــادن
 اگر بالین نباشد آستــــــــــــان هست
 برو سعدے کــــــــــــه کوے وصل جانان
 نه بازاریست کـــــــــان جا قدر جان هستϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، سعدی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ شنبه 3 مهر 1395 ] [ 09:14 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 اے خریدار دل شیداے مـ♡ـن
 اولیــن و آخریــــن رویاے
مـ♡ـن
 اے که شد آغوش
مـ♡ـن نایاب تـ♥ـو
 اے همه ابیات
مـ♡ـن بے تاب تـ♥ـو
 شاه بیت شعر نـــــــاب عاشقے
 اے شمیمت عطـــــــــر خوب رازقے
 شعر
مـ♡ـن هر شب ز تـ♥ـو بے خواب شد
 واژه بر اوصاف تـ♥ـو کمیاب شد
 کار اشعارم به غم پیوستن است
 آسمـان شعر
مـ♡ـن آبستـن است
 آذرخش ابرے چشمــــــان
مـ♡ـن
 اے تهے از دست تـ♥ـو دستان
مـ♡ـن
 هر زمان از عشق تـ♥ـو دل یاد کرد
 در سکوتے بے صدا فریـــــاد کرد
 کاش رسم خویش بر هم میزدے
 دل به دریاے دل
مـ♡ـن مے زدےϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فرزانه کوتی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ جمعه 2 مهر 1395 ] [ 09:21 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 روز و شب خون جگر مے خورم از درد جدایے
 ناگوار است به
مـ♡ـن زندگے ، اے مرگ کجایے..!
 چون به پایان نرسد محنت هجر از شب وصلم
 کاش از مرگ به پایان رسدم روز جدایے
 چارهٔ درد جدایے تـ♥ـویے اے مرگ چه باشد
 اگر از کار فرو بستهٔ
مـ♡ـن عقده گشایے
 هر شبم وعده دهے کآیم و
مـ♡ـن در سر راهت
 تا سحر چشم به ره مانم و دانم که نیایے
 که گذارد که به خلوتگه آن شاه برآیم
 
مـ♡ـن که در کوچهٔ او ره ندهندم به گدایے
 ربط ما و تـ♥ـو نهان تا به کے از بیم رقیبان
 گو بداند همه کس ما ز تـ♥ـوییم و تـ♥ـو ز مایے
 بستهٔ کاکل و زلف تـ♥ـو بود هاتف و خواهد
 نه از آن قید خلاصے نه ازین دام رهایےϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، هاتف اصفهانی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ پنجشنبه 1 مهر 1395 ] [ 08:33 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 گلچین که آمد اے گل مـ♡ـن در چمن نباشم
 آخر نه باغبانم شرط است
مـ♡ـن نباشم
 ناچار چون نهد سر بر دامن گلم خار
 چاکم بود گریبان گر در کفن نباشم
 عهدے که رشته آن با اشک تاب دادے
 زلف تـ♥ـو خود بگوید
مـ♡ـن دل شکن نباشم
 اکنون که شمع جمعے دودم به سر رود به
 تا چشم رشک و غیرت در انجمن نباشم
 بے چون تـ♥ـو همزبانے
مـ♡ـن در وطن غریبم
 گر باید این غریبے گو در وطن نباشم
 با عشق زادم اے دل با عشق میرم اے جان
 
مـ♡ـن بیش از این اسیر زندان تن نباشم
 بیژن به چاه دیو و چشم منیژه گریان
 گر غیرتم نجوشد پس تهمتن نباشم
 بیگانه بود یار و بگرفت خوے اغیار
 
مـ♡ـن نیز شهریارا جز خویشتن نباشمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، شهریار، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ چهارشنبه 31 شهریور 1395 ] [ 08:39 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 آشفته وبے تاب چو دریاے پریشان
 در ورطه احساس چو امواج خروشان
 در بستر آغوش بگیرم ز تب خویش
 از جام تن
مـ♡ـن به تنت باده بنوشان
 بگشا خم گیسوے به هم بافته ام را
 وز مست نگاهم بزدا طره افشان
 با مخمل بوسه به سراپاے وجودم
 جانا تن مشتاق مرا جامه بپوشان
 هوشیارترین مستم در خلوت عشقت
   در میکده چشم تـ♥ـو چون باده فروشان
 آرام و قرار دل بے طاقت
مـ♡ـن باش
 وز جام لبت بر لب
مـ♡ـن باده بنوشانϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

عید سعید غدیرخم مبارک اینم عیدی که گرفتم


ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، فرزانه کوتی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ سه شنبه 30 شهریور 1395 ] [ 09:17 ] [ سعیـد ϻ ]

فقط برای تـ♥ـوϻ

 وقتے که کوه ها
 آوار مے شوند
 نام تـ♥ـو را نمے دانم
 ورنه با آهوان دامنه مے گویم
 تا حرز رستگارے شان باشے
 نام تـ♥ـو را
 حتے به کوه مے گویم
 تا کوه پر درآرد و پرنده شود
 نام تـ♥ـو را نمے دانم
 تنها نه
مـ♡ـن که هیچ
 هیچ کسے نام تـ♥ـو را نمے داند
 غیر از
مـ♡ـن مثالے مـ♡ـن
 که گاه گاه با مرکب شهابش
 آفاق خواب هاے مرا مے پیماید
 افسوس..!
 
مـ♡ـن چرا
 به خواب خویش نمے آیم..؟
 تا کوه پر درآرد و پرنده شود
 و پر زنان، عروج کند
 تــا اوج
 نام تـ♥ـو را نمے دانم
 اما مے دانم
 که نامت از کلام رهایے مشتق است
 و ریشه اش
 به معنے وسیع شکفتن
 در سال هاے گل بر مے گردد
 و با کلید آبے زیبایے
 تفسیر مے شود
 نام تـ♥ـو را نمے دانم
 آرے
 اما مے دانم
 گل ها اگر که نام تـ♥ـو را مے دانستند
 نسل بهار از این سان
 رو سوے انقراض نمے رفتϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

ادامه مطلب


موضوع: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، حسین منزوی، . . . برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعربرای تـ♥ـو، . . . دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،
[ دوشنبه 29 شهریور 1395 ] [ 09:46 ] [ سعیـد ϻ ]